املاک تهران: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران

تهرانarrowتهران : 31,953 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86697تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1352,000,000100,000,0001395/07/13
86699تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره2005,500,000100,000,0001395/07/13
86688تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1103,000,00080,000,0001395/07/13
86689تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1053,200,000100,000,0001395/07/13
86742تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1083,000,00070,000,0001395/07/13
86741تهراننیاورانمغازهرهن و اجاره508,000,000100,000,0001395/07/13
86713تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره2003,500,000200,000,0001395/07/13
86740تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1243,000,00050,000,0001395/07/13
86727تهرانیوسف آبادمستغلاترهن و اجاره48025,000,000300,000,0001395/07/13
86730تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1203,000,00030,000,0001395/07/13
86706تهرانعباس آبادمغازهرهن و اجاره16530,000,000500,000,0001395/07/13
86728تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1113,000,00050,000,0001395/07/13
86734تهرانهروی - جوانشیرآپارتمانرهن و اجاره2454,800,00070,000,0001395/07/13
86733تهرانحسین آبادآپارتمانرهن و اجاره1212,800,00045,000,0001395/07/13
86739تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1003,700,00040,000,0001395/07/13
86737تهرانجمال آبادآپارتمانرهن و اجاره1204,000,00050,000,0001395/07/13
86732تهرانوليعصر - توانیرمستغلاترهن و اجاره45018,000,000200,000,0001395/07/13
86735تهرانسرسبزاداریرهن و اجاره611,500,00020,000,0001395/07/13
86736تهراندردشتآپارتمانرهن و اجاره651,200,00024,000,0001395/07/13
86731تهرانابن سیناآپارتمانرهن و اجاره1153,200,00030,000,0001395/07/13
86723تهراننفت جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1355,200,00050,000,0001395/07/13
86722تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره20515,000,000100,000,0001395/07/13
86721تهرانمیردامادآپارتمانرهن و اجاره1353,000,000100,000,0001395/07/13
86705تهرانمیدان ولیعصرمغازهرهن و اجاره405,000,00068,000,0001395/07/13
86719تهرانگیشااداریرهن و اجاره1133,000,00040,000,0001395/07/13
86715تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1002,800,00020,000,0001395/07/13
86712تهرانپاسداران شمالیمغازهرهن130300,000,0001395/07/13
82683تهرانفرمانیهاداریرهن و اجاره22010,000,000130,000,0001395/07/13
86710تهراناندرزگوآپارتمانرهن و اجاره7525,000,00020,000,0001395/07/13
86709تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره2004,800,00050,000,0001395/07/13
Page top