املاک تهران: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران

تهرانarrowتهران : 33,089 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
81838تهراندولت آبادآپارتمانفروش702,100,000147,000,0001395/10/27
81155تهرانجهان آراآپارتمانفروش445,300,000235,000,0001395/10/27
90858تهرانخیابان دماوندآپارتمانرهن و اجاره70850,00010,000,0001395/10/27
95265تهرانخیابان انقلابزمینفروش4628,500,0003,927,000,0001395/10/27
95344تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش986,300,000617,000,0001395/10/27
95352تهرانعابدینی زادهآپارتمانفروش1315,700,000746,700,0001395/10/26
94883تهرانبلوار کمالیآپارتمانرهن و اجاره1281,700,000100,000,0001395/10/26
95348تهرانشريعتیآپارتماناجاره1254,800,0001395/10/26
95336تهراندانشگاه هوايی شمالیآپارتمانفروش952,900,000275,500,0001395/10/26
91649تهرانبریانکآپارتمانمعاوضه562,180,000122,000,0001395/10/26
85038تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش84580,000,0001395/10/26
81645تهرانشیخ بهای جنوبی آپارتمانفروش1396,475,000900,000,0001395/10/26
77231تهرانهلال احمرآپارتمانفروش462,500,000115,000,0001395/10/26
95337تهرانمرزداراناداریرهن و اجاره622,200,00020,000,0001395/10/25
95343تهراندویست دستگاهآپارتمانفروش2005,000,0001,000,000,0001395/10/25
94522تهراننامجوآپارتمانفروش502,800,000140,000,0001395/10/25
76394تهرانتهرانسرآپارتمانفروش672,600,000176,000,0001395/10/25
37977تهرانمرزداران - ناهیدآپارتمانفروش1056,500,000682,500,0001395/10/24
89866تهرانشریعتیآپارتمانفروش1236,000,000738,000,0001395/10/24
95329تهرانکاشانیآپارتمانرهن و اجاره761,700,00045,000,0001395/10/24
81012تهرانستارخانآپارتمانفروش1946,000,0001,170,000,0001395/10/24
80380تهراننوابآپارتمانفروش43102,000,0001395/10/24
95212تهرانبیگلوآپارتمانفروش402,050,00082,000,0001395/10/24
95213تهراناسلامی آپارتمانرهن8590,000,0001395/10/23
94385تهراناستخرآپارتمانرهن و اجاره67900,00020,000,0001395/10/23
92180تهراننفت جنوبیآپارتمانفروش503,100,000156,000,0001395/10/23
95262تهراناحمدی سخاآپارتمانرهن4430,000,0001395/10/23
86947تهرانمولویتجاریفروش16018,785,0003,000,000,0001395/10/23
80930تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1064,900,000519,000,0001395/10/22
95330تهرانشادمانآپارتمانرهن و اجاره7085,000,0001395/10/21
Page top