املاک تهران: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران

تهرانarrowتهران : 33,191 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95375تهران35متری قصر فیروزهاداریفروش534,624,000245,000,0001396/02/04
95374تهرانقصر فیروزهاداریرهن6043,000,0001396/02/04
95644تهرانبریانک، شهید محبیآپارتمانفروش402,750,000110,000,0001396/02/04
95629تهرانآذربایجان، محسنیآپارتمانفروش1003,300,000330,000,0001396/02/04
95579تهرانوحدت اسلامیآپارتمانفروش482,500,000120,000,0001396/02/03
95616تهرانمسعودیه، مظاهرمغازهرهن و اجاره251,600,00060,000,0001396/02/03
95620تهرانکارون، قصرالدشتآپارتمانفروش603,000,000180,000,0001396/02/02
95414تهراناتوبان قزوین زمینفروش10,000کارشناسیکارشناسی1396/02/01
95512تهرانباغ خزانه، تهمتنآپارتمانفروش1503,100,000465,000,0001396/01/31
95614تهرانشهران، کوهسارآپارتمانفروش924,200,000386,400,0001396/01/31
95581تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1804,000,000300,000,0001396/01/31
95578تهرانتختی، مختاریآپارتمانفروش602,500,000150,000,0001396/01/31
95575تهرانستارخان، شادمهرآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001396/01/31
95464تهرانسعادت آباد، بلوار فرحزادیزمینفروش40012,000,0004,800,000,0001396/01/30
95585تهرانشهرزيبا، شربیانی غربیآپارتمانفروش605,500,000330,000,0001396/01/30
95463تهرانشهرک غرب، درختیزمینفروش3,02512,000,00036,300,000,0001396/01/30
95588تهرانخواجه عبداله انصاریآپارتمانرهن163180,000,0001396/01/30
95587تهرانشهرزيبا، شربیانیآپارتمانفروش705,500,000385,000,0001396/01/29
95466تهراننازی آباد، ابریشممغازهفروش1208,000,0002,000,000,0001396/01/28
95354تهرانبهجت آباد، ویلاتجاریفروش1,000,000کارشناسیکارشناسی1396/01/25
95532تهرانپونک، پنج تنآپارتمانفروش724,300,000310,000,0001396/01/24
95565تهرانکارونآپارتمانفروش683,500,000240,000,0001396/01/24
95567تهرانحکیمیه، سازمان آب کارخانجاترهن و اجاره18535,000,000500,000,0001396/01/24
95573تهرانبهرام آبادمستغلاتفروش252,200,000,0001396/01/24
95546تهرانفرحزاد، ایثار شمالیآپارتمانفروش968,500,000816,000,0001396/01/23
95561تهرانجمهوریتجاریرهن و اجاره83,500,00010,000,0001396/01/22
95555تهرانبریانک، گلستانی آپارتمانفروش592,700,000160,000,0001396/01/22
95559تهراندزاشیب، اندرزگوکلنگیفروش17015,000,0001,755,000,0001396/01/22
77750تهرانجمهوری - بهارستانمغازهرهن و اجاره83,500,00010,000,0001396/01/21
95529تهرانصفا، کنارگذر امام علیآپارتمانرهن و اجاره751,000,00040,000,0001396/01/19
Page top