جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 31,628 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86336تهرانپارک ملتآپارتمانرهن و اجاره1254,400,00040,000,0001395/07/08
86334تهرانکاشانی - عقیلآپارتمانرهن و اجاره911,600,00050,000,0001395/07/08
86329تهرانآرژانتینآپارتمانرهن و اجاره1002,000,00050,000,0001395/07/08
86328تهرانشهرک نفتآپارتمانرهن120130,000,0001395/07/08
86327تهرانشهرک ولیعصرآپارتمانرهن و اجاره1171,300,00080,000,0001395/07/08
86323تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن و اجاره1633,500,000100,000,0001395/07/08
83975تهرانسازمان برنامهآپارتماناجاره1055,800,0001395/07/07
78894تهراندو یست دستگاهآپارتماناجاره1085,700,0001395/07/07
86321تهرانبلوار یاسآپارتمانفروش56130,000,0001395/07/07
86319تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1203,000,00050,000,0001395/07/06
86320تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره902,200,00030,000,0001395/07/06
86317تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1103,500,00030,000,0001395/07/06
86318تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن130150,000,0001395/07/06
86316تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1003,000,00030,000,0001395/07/06
86315تهراندولتاداریرهن و اجاره903,500,00030,000,0001395/07/06
86314تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره522,000,00020,000,0001395/07/06
86256تهرانمیدان سروآپارتمانرهن100135,000,0001395/07/06
86255تهرانصرافهای جنوبیآپارتمانرهن و اجاره823,000,00030,000,0001395/07/06
86259تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1303,500,00050,000,0001395/07/06
86225تهرانفلکه چهارمآپارتمانرهن و اجاره651,200,00035,000,0001395/07/06
86223تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره72800,00050,000,0001395/07/06
86306تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره22512,000,000200,000,0001395/07/06
86307تهرانمنظریهآپارتمانرهن145200,000,0001395/07/06
86311تهرانمیردامادمغازهرهن60550,000,0001395/07/06
86313تهرانمیردامادآپارتمانرهن و اجاره803,600,00030,000,0001395/07/06
86312تهرانمیردامادآپارتمانرهن و اجاره1403,000,00060,000,0001395/07/06
86308تهراننوبنیادآپارتمانرهن و اجاره1504,000,00030,000,0001395/07/06
86310تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره641,700,00020,000,0001395/07/06
86305تهرانهرویآپارتمانرهن و اجاره1504,000,00030,000,0001395/07/06
86304تهرانافتخاریانآپارتمانرهن و اجاره754,000,00010,000,0001395/07/06
Page top