جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 29,522 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
79779تهرانفرمانیهآپارتمانفروش1189,300,0001,097,400,0001395/05/03
79778تهرانولنجکمستغلاتفروش8457,000,0005,915,000,0001395/05/03
79777تهرانقیطریهآپارتمانفروش16310,500,0001,711,500,0001395/05/03
79776تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1117,500,000832,500,0001395/05/03
79775تهراندبستانکلنگیفروش6005,377,0001,000,000,0001395/05/03
79774تهرانفرمانیهآپارتمانفروش16015,000,0001395/05/03
79773تهرانفرمانیهآپارتمانفروش24811,000,0001395/05/03
79772تهرانظفر - دلیریکلنگیفروش30012,777,0001,150,000,0001395/05/03
79771تهرانفاطمیآپارتمانفروش1206,500,000780,000,0001395/05/03
79770تهرانصادقیهآپارتمانفروش833,253,012270,000,0001395/05/03
79769تهراندبستانکلنگیفروش1306,677,000868,000,0001395/05/03
79768تهرانطرشتآپارتمانفروش1103,200,000352,000,0001395/05/03
79767تهرانسوهانکآپارتمانفروش1375,000,000685,000,0001395/05/03
79766تهرانولنجکآپارتمانفروش36028,000,00011,200,000,0001395/05/03
79765تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش924,800,000441,600,0001395/05/03
79764تهرانفاطمیآپارتمانفروش1506,500,000975,000,0001395/05/03
79763تهرانفاطمیآپارتمانفروش805,200,000416,000,0001395/05/03
79762تهرانظفر - زرگندهآپارتمانفروش1548,500,0001,309,000,0001395/05/03
79761تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش1275,748,000730,000,0001395/05/03
79760تهرانصادقیهآپارتمانفروش9212,000,0001,104,000,0001395/05/03
79759تهرانصادقیهآپارتمانفروش975,500,000533,500,0001395/05/03
79758تهراندبستانآپارتمانفروش685,000,000340,000,0001395/05/03
79757تهرانسوهانکآپارتمانفروش1046,000,000624,000,0001395/05/03
79756تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1005,300,000530,000,0001395/05/03
79733تهرانخسرو شمالیمستغلاترهن و اجاره1606,000,000200,000,0001395/05/02
79726تهرانسراجآپارتمانفروش702,850,000200,000,0001395/05/02
79446تهرانستارخان - شادمانمستغلاترهن و اجاره1256,000,000100,000,0001395/05/02
79724تهرانتولید داروآپارتمانفروش1002,650,000265,000,0001395/05/02
75073تهرانپونک - گلزارتجاریرهن120650,000,0001395/05/02
79722تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1537,975,0001,220,000,0001395/05/02
Page top