جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 31,628 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86621تهراننیاورانآپارتمانرهن165420,000,0001395/07/11
86617تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1077,000,00050,000,0001395/07/11
86616تهرانولنجکآپارتمانرهن4202,100,000,0001395/07/11
86574تهرانشهرک غرباداریرهن و اجاره68030,000,000150,000,0001395/07/11
86563تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1252,500,000100,000,0001395/07/11
86619تهرانهرویآپارتمانرهن و اجاره1404,500,00050,000,0001395/07/11
86614تهرانیوسف آباداداریرهن و اجاره612,500,00030,000,0001395/07/11
86613تهرانیوسف آباداداریرهن و اجاره2258,000,00050,000,0001395/07/11
86618تهرانهروی - وفامنشآپارتمانرهن و اجاره1403,500,00050,000,0001395/07/11
86615تهرانمیدان ولیعصرآپارتمانرهن7090,000,0001395/07/11
86612تهرانگاندیاداریرهن و اجاره752,500,000100,000,0001395/07/11
86611تهرانگاندیاداریرهن و اجاره732,000,000100,000,0001395/07/11
86610تهرانگیشااداریرهن و اجاره1372,000,00050,000,0001395/07/11
86609تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره1701,300,000100,000,0001395/07/11
86608تهرانمحمودیهاداریرهن و اجاره1701,500,000300,000,0001395/07/11
86604تهراناطاعتی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره831,000,00040,000,0001395/07/11
86576تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانرهن و اجاره831,000,00060,000,0001395/07/11
86603تهرانمرزدارانمغازهرهن و اجاره17018,000,0001,500,000,0001395/07/11
86602تهرانمیردامادآپارتمانرهن و اجاره1803,500,00025,000,0001395/07/11
86601تهراننفت جنوبیاداریرهن و اجاره1006,000,000100,000,0001395/07/11
86600تهرانمیردامادآپارتمانرهن80110,000,0001395/07/11
86599تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره1009,000,00030,000,0001395/07/11
86598تهرانمیردامادآپارتمانرهن و اجاره1302,800,00040,000,0001395/07/11
86597تهرانشهرک کوثرآپارتمانرهن و اجاره1042,000,00040,000,0001395/07/11
86596تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره1103,000,00020,000,0001395/07/11
86595تهران46 متریآپارتمانرهن و اجاره77800,00050,000,0001395/07/11
86594تهراندردشتآپارتمانرهن و اجاره601,000,00030,000,0001395/07/11
86593تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره1105,000,00050,000,0001395/07/11
86592تهرانبر فرشتهاداریرهن170300,000,0001395/07/11
86591تهرانفرمانیهاداریرهن و اجاره30013,500,000150,000,0001395/07/11
Page top