جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 30,307 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
83049تهرانسعادت آبادمغازهرهن و اجاره9518,000,000100,000,0001395/06/03
83048تهرانسازمان جنوبیآپارتمانرهن و اجاره751,500,00025,000,0001395/06/03
83047تهرانبلوار آلالهآپارتمانرهن8580,000,0001395/06/03
83046تهرانابراهیمی شمالیاداریرهن و اجاره80030,000,000300,000,0001395/06/03
83045تهرانشهر آرامغازهرهن و اجاره295,000,00050,000,0001395/06/03
83044تهرانبلوار کشاورزمستغلاترهن و اجاره1601,500,000100,000,0001395/06/03
83043تهرانساقدوشآپارتمانرهن و اجاره1502,500,00050,000,0001395/06/03
83042تهرانپاسداران آپارتمانرهن140280,000,0001395/06/03
83041تهرانشهرک غربمغازهرهن و اجاره14030,000,000450,000,0001395/06/03
83040تهرانهرویآپارتمانرهن و اجاره1201,500,000100,000,0001395/06/03
83039تهرانبلوار همیلاآپارتمانرهن و اجاره951,200,000100,000,0001395/06/03
83038تهرانجنت آباد جنوبیمغازهرهن و اجاره808,000,000200,000,0001395/06/03
83037تهرانتهرانپارسمغازهرهن و اجاره7511,000,000100,000,0001395/06/03
83036تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره751,200,00020,000,0001395/06/03
82345تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1061,800,000110,000,0001395/06/03
83034تهرانمیردامادآپارتمانرهن و اجاره2,50016,000,00040,000,000,0001395/06/03
83033تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1325,681,000750,000,0001395/06/03
83032تهرانشهرک غربمستغلاتفروش1249,500,000,0001395/06/03
83031تهرانقیطریهآپارتمانفروش16010,000,0001,600,000,0001395/06/03
83030تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش1648,000,0001,312,000,0001395/06/03
83029تهرانفرمانیهآپارتمانفروش1408,800,0001,232,000,0001395/06/03
83028تهرانقلهکآپارتمانفروش936,700,000623,100,0001395/06/03
83027تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش1069,000,000954,000,0001395/06/03
83026تهرانقیطریهآپارتمانفروش1108,000,000880,000,0001395/06/03
83025تهرانقلهکآپارتمانفروش1257,200,000900,000,0001395/06/03
83024تهرانفرمانیهآپارتمانفروش25016,000,0004,000,000,0001395/06/03
83023تهرانفرمانیهآپارتمانفروش2549,500,0002,413,000,0001395/06/03
83022تهرانشمس آبادآپارتمانفروش977,000,000679,000,0001395/06/03
83021تهرانقیطریهآپارتمانفروش967,800,000748,800,0001395/06/03
83020تهرانکامرانیهآپارتمانفروش24514,000,0001395/06/03
Page top