املاک تهران: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران

تهرانarrowتهران : 31,900 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
87440تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره25025,000,000300,000,0001395/07/25
87438تهرانقیطریه جنوبیآپارتمانرهن و اجاره114700,000200,000,0001395/07/25
87437تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانرهن و اجاره852,500,00026,000,0001395/07/25
87436تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1005,500,00070,000,0001395/07/25
87435تهرانهویزه غربیاداریرهن و اجاره1163,600,00025,000,0001395/07/25
87434تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن و اجاره702,000,00030,000,0001395/07/25
87433تهرانشهر زیباآپارتمانرهن و اجاره821,550,00020,000,0001395/07/25
87432تهرانشهر آرااداریرهن و اجاره853,000,00020,000,0001395/07/25
87430تهرانصائب تبریزیآپارتمانرهن و اجاره1304,600,00030,000,0001395/07/25
87429تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره1851,500,000150,000,0001395/07/25
87428تهرانسبلان شمالیمستغلاترهن و اجاره5166,000,00080,000,0001395/07/25
87426تهرانستارخانآپارتمانرهن و اجاره801,200,00040,000,0001395/07/25
87425تهرانستار خانآپارتمانرهن و اجاره9512,000,00010,000,0001395/07/25
87423تهرانستارخانآپارتمانرهن و اجاره1282,100,00070,000,0001395/07/25
87421تهرانسردار جنگلآپارتمانرهن و اجاره851,300,00030,000,0001395/07/25
87419تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره2005,500,000100,000,0001395/07/25
87418تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1564,500,000100,000,0001395/07/25
87410تهراندروس - قباآپارتمانرهن و اجاره1445,000,000150,000,0001395/07/25
87409تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره1201,500,000120,000,0001395/07/25
87408تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره1453,500,000100,000,0001395/07/25
87407تهرانبلوار کاوهاداریرهن و اجاره896,000,00050,000,0001395/07/25
87406تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1552,500,000150,000,0001395/07/25
87405تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره1035,500,000100,000,0001395/07/25
87404تهرانتجریشآپارتمانرهن و اجاره902,500,00040,000,0001395/07/25
87403تهرانتهرانپارسمغازهرهن و اجاره402,500,00050,000,0001395/07/25
87401تهرانبلوار پروینآپارتمانرهن و اجاره90150,00060,000,0001395/07/25
87399تهرانمیدان پروینمستغلاترهن و اجاره1001,800,00060,000,0001395/07/25
87398تهرانتهرانپارسمستغلاترهن و اجاره33015,000,000500,000,0001395/07/25
87397تهرانجردنمغازهرهن و اجاره13070,000,0001,200,000,0001395/07/25
87396تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره150کارشناسیکارشناسی1395/07/25
Page top