جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 31,628 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86961تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره751,700,00030,000,0001395/07/15
86966تهرانمیردامادآپارتمانرهن و اجاره953,500,00040,000,0001395/07/15
86968تهرانهرویآپارتمانرهن و اجاره771,400,00085,000,0001395/07/15
86956تهرانگاندی شمالیمغازهرهن و اجاره208,000,00080,000,0001395/07/15
86957تهرانونک - گاندیاداریرهن62140,000,0001395/07/15
86969تهرانبخارستاداریرهن140220,000,0001395/07/15
86964تهراننهم نفتآپارتمانرهن و اجاره1052,900,00055,000,0001395/07/15
86962تهرانمطهریاداریرهن و اجاره1456,000,00050,000,0001395/07/15
86959تهرانمرزداراناداریرهن و اجاره120500,00050,000,0001395/07/15
86958تهرانگاندیاداریرهن و اجاره743,800,00030,000,0001395/07/15
86970تهرانوزرااداریرهن و اجاره1605,100,00020,000,0001395/07/15
86955تهرانسپهبد قرنیاداریرهن120130,000,0001395/07/15
86952تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره702,700,00030,000,0001395/07/15
86953تهرانجهان آراآپارتمانرهن و اجاره1202,000,00025,000,0001395/07/15
86954تهرانمستوفیاداریرهن و اجاره1054,000,00050,000,0001395/07/15
86951تهرانمیدان سلماسآپارتمانرهن و اجاره671,100,00070,000,0001395/07/15
86950تهرانجهان آراآپارتمانرهن و اجاره651,600,00020,000,0001395/07/15
86949تهرانمیدان کلانتریآپارتمانرهن122110,000,0001395/07/15
86947تهرانمولویتجاریفروش16018,785,0003,000,000,0001395/07/15
86943تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره751,700,00030,000,0001395/07/15
86945تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره753,500,00050,000,0001395/07/15
77224تهرانسعادت آبادویلارهن و اجاره2001,000,000170,000,0001395/07/15
86784تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره95900,00065,000,0001395/07/15
86801تهرانبلوار خوردینآپارتمانرهن و اجاره1603,400,00050,000,0001395/07/15
86941تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1103,800,00080,000,0001395/07/15
86942تهراننیاورانمغازهرهن و اجاره278,000,00080,000,0001395/07/15
86946تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره904,200,00040,000,0001395/07/15
86944تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره100کارشناسیکارشناسی1395/07/15
86940تهراننیاورانمغازهرهن و اجاره3215,000,000100,000,0001395/07/15
86938تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره1051,000,000150,000,0001395/07/15
Page top