جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 30,425 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
83355تهرانصادقیه - گلابآپارتمانرهن و اجاره681,200,00016,000,0001395/06/07
83354تهرانصادقیهمستغلاترهن و اجاره72030,000,000300,000,0001395/06/07
83353تهراننیاوران مغازهرهن و اجاره9513,000,00070,000,0001395/06/07
83352تهرانفرمانیهمغازهرهن و اجاره290100,000,0001,000,000,0001395/06/07
83351تهرانشهرک غرباداریرهن50200,000,0001395/06/07
83350تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1163,000,00070,000,0001395/06/07
83349تهرانشهرک غرباداریرهن و اجاره1505,000,000300,000,0001395/06/07
83348تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1242,700,000100,000,0001395/06/07
83347تهرانشهرک غرباداریرهن و اجاره1505,000,00090,000,0001395/06/07
83346تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانرهن و اجاره1902,700,00040,000,0001395/06/07
83345تهرانبلوار کوهسار آپارتمانرهن135110,000,0001395/06/07
83344تهرانشهرانآپارتمانرهن و اجاره1402,300,00030,000,0001395/06/07
83343تهرانبلوار تعاونآپارتمانرهن9380,000,0001395/06/07
83342تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن و اجاره952,600,00050,000,0001395/06/07
83341تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1301,000,00075,000,0001395/06/07
83340تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره12028,000,00080,000,0001395/06/07
83339تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1102,500,00050,000,0001395/06/07
83337تهرانسعادت آباداداریرهن و اجاره23025,000,000120,000,0001395/06/07
83336تهرانستارخانمغازهرهن7001,000,000,0001395/06/07
83335تهراندکتر قریبمغازهرهن911,100,000,0001395/06/07
83334تهرانصد دستگاه آپارتمانفروش702,800,000196,000,0001395/06/07
83333تهرانخسرو جنوبیآپارتمانرهن8387,000,0001395/06/07
83332تهراندزآشیبآپارتمانرهن و اجاره511,000,00060,000,0001395/06/07
83330تهراندولت - کیکاووسآپارتمانرهن و اجاره904,500,00050,000,0001395/06/07
83329تهراندولت - کیکاووسآپارتمانرهن و اجاره601,600,00020,000,0001395/06/07
83328تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره853,500,00035,000,0001395/06/07
83327تهراندولت - نشاط آپارتمانرهن120200,000,0001395/06/07
83326تهرانبلوار کاوهآپارتمانرهن و اجاره1102,500,00040,000,0001395/06/07
83325تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره651,500,00050,000,0001395/06/07
83324تهراندیباجی جنوبیاداریرهن و اجاره651,500,00030,000,0001395/06/07
Page top