جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 30,346 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
83437تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1313,000,000100,000,0001395/06/08
83442تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره931,600,00065,000,0001395/06/08
83440تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1001,500,00035,000,0001395/06/08
83441تهرانبلوار بیژنآپارتمانرهن و اجاره651,500,00020,000,0001395/06/08
83434تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن و اجاره923,000,00050,000,0001395/06/08
83433تهرانشهید گلابآپارتمانرهن و اجاره721,550,00010,000,0001395/06/08
83432تهراندریان نوآپارتمانرهن و اجاره1301,300,00040,000,0001395/06/08
83430تهرانستارخانآپارتمانرهن و اجاره1101,500,00020,000,0001395/06/08
83429تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره702,200,00023,000,0001395/06/08
83428تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1472,000,000100,000,0001395/06/08
83426تهرانشهرک گلدیسانآپارتمانرهن و اجاره932,200,00040,000,0001395/06/08
83425تهرانسیمون بولیوارمغازهرهن و اجاره401,000,00045,000,0001395/06/08
83424تهراندروسمستغلاترهن و اجاره55024,000,00080,000,0001395/06/08
83423تهرانپونکمغازهرهن و اجاره65کارشناسیکارشناسی1395/06/08
83422تهرانفردوس غربآپارتمانرهن و اجاره601,200,00020,000,0001395/06/08
83420تهرانخسرو جنوبیمستغلاترهن و اجاره60045,000,000500,000,0001395/06/08
83421تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره804,000,00010,000,0001395/06/08
83419تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره20015,000,000300,000,0001395/06/08
83418تهراناقدسیهآپارتمانرهن140205,000,0001395/06/08
83417تهراناقدسیهآپارتمانرهن و اجاره28015,000,000200,000,0001395/06/08
83416تهراناشرفی اصفهانیاداریرهن250500,000,0001395/06/08
83415تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره601,500,00020,000,0001395/06/08
83411تهرانآجودانیهمستغلاترهن و اجاره550کارشناسیکارشناسی1395/06/08
83405تهرانآذربایجانآپارتمانفروش66179,000,0001395/06/08
83393تهرانکریمخانآپارتمانفروش1904,473,000850,000,0001395/06/08
83482تهرانفرید افشارآپارتمانرهن و اجاره653,600,00020,000,0001395/06/09
83479تهراندیباجی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1506,000,00060,000,0001395/06/09
83478تهرانکاوه شمالیآپارتمانرهن و اجاره1071,000,000150,000,0001395/06/09
78977تهرانسبلان آپارتمانرهن5744,000,0001395/06/08
83431تهرانستارخانمستغلاترهن1152,500,000,0001395/06/08
Page top