جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 29,682 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
82775تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره1251,500,000120,000,0001395/06/01
82774تهرانزرتشت غربیاداریرهن102120,000,0001395/06/01
82773تهرانمیدان توحید آپارتمانرهن و اجاره133500,000120,000,0001395/06/01
82771تهرانجردن - ناهیدمغازهرهن و اجاره4017,000,000300,000,0001395/06/01
82770تهرانجردن - عاطفیآپارتمانرهن و اجاره883,000,00040,000,0001395/06/01
82769تهرانجمالزاده شمالیمستغلاترهن و اجاره17035,000,00040,000,0001395/06/01
82768تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانرهن و اجاره951,200,00040,000,0001395/06/01
82767تهراندارآبادآپارتمانرهن و اجاره1504,000,00050,000,0001395/06/01
82766تهراندارآبادآپارتمانرهن و اجاره801,000,00050,000,0001395/06/01
82765تهرانفرخی یزدیآپارتمانرهن و اجاره1202,000,000100,000,0001395/06/01
82764تهرانپاسداران شمالیآپارتمانرهن و اجاره3004,500,000300,000,0001395/06/01
82763تهرانبلوار عدلآپارتمانرهن و اجاره1502,000,00090,000,0001395/06/01
82762تهرانپیامبر غربیاداریرهن و اجاره902,650,00040,000,0001395/06/01
82761تهرانفنا خسروآپارتمانرهن و اجاره1503,600,00050,000,0001395/06/01
82760تهرانپارک پلیسآپارتمانرهن105100,000,0001395/06/01
82759تهران160 غربیآپارتمانرهن94115,000,0001395/06/01
82758تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره701,300,00030,000,0001395/06/01
82757تهرانبلوار پروینآپارتمانرهن و اجاره971,250,00050,000,0001395/06/01
82755تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره1544,700,00050,000,0001395/06/01
82754تهرانشهرک غربمغازهرهن و اجاره4511,000,000150,000,0001395/06/01
82753تهراناختیاریه شمالیآپارتمانرهن و اجاره1051,700,000120,000,0001395/06/01
82752تهرانبزرگراه ارتشآپارتمانرهن و اجاره135500,000140,000,0001395/06/01
82751تهراناتوبان باقریمغازهرهن و اجاره7511,000,000100,000,0001395/06/01
82750تهرانمیدان آرژانتیناداریرهن و اجاره754,500,00050,000,0001395/06/01
82749تهرانازگلآپارتمانرهن و اجاره1102,100,00040,000,0001395/06/01
82748تهرانآجودانیهآپارتمانرهن و اجاره1806,000,000200,000,0001395/06/01
82747تهرانمرزدارانمغازهرهن1501,800,000,0001395/06/01
82746تهرانفلسطین شمالیآپارتمانرهن و اجاره751,500,00020,000,0001395/06/01
82745تهرانامانیهآپارتمانرهن و اجاره1074,000,00040,000,0001395/06/01
82744تهراناقدسیهآپارتمانرهن و اجاره2405,800,000150,000,0001395/06/01
Page top