جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 31,554 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
87167تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1003,800,000100,000,0001395/07/18
87168تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1005,000,00050,000,0001395/07/18
87178تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره20514,000,000100,000,0001395/07/18
87174تهرانمیدان نوبنیادآپارتمانرهن و اجاره1103,700,00030,000,0001395/07/18
87098تهرانبلوار باقریآپارتمانرهن و اجاره70600,00040,000,0001395/07/18
87140تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1052,500,00040,000,0001395/07/18
87141تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره601,800,00020,000,0001395/07/18
87172تهرانکاشانکآپارتمانرهن و اجاره983,000,00020,000,0001395/07/18
87164تهرانجهان آراآپارتمانرهن و اجاره1073,500,000100,000,0001395/07/18
87171تهرانساقدوشآپارتمانرهن85130,000,0001395/07/18
87169تهرانهفت تیراداریرهن و اجاره833,700,00030,000,0001395/07/18
87166تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1222,500,00030,000,0001395/07/18
87176تهرانمیردامادمغازهرهن و اجاره148,000,00050,000,0001395/07/18
87175تهران46 متریآپارتمانرهن و اجاره60750,00040,000,0001395/07/18
87170تهرانجوانشیراداریرهن81120,000,0001395/07/18
87177تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره22010,000,000100,000,0001395/07/18
87165تهرانجهان آراداریرهن و اجاره1072,000,00030,000,0001395/07/18
87163تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1152,200,00040,000,0001395/07/18
87162تهرانمیدان سلماسآپارتمانرهن و اجاره1173,000,00010,000,0001395/07/18
87161تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره961,900,00030,000,0001395/07/18
87160تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره852,500,00035,000,0001395/07/18
87159تهرانگیشااداریرهن و اجاره802,500,00060,000,0001395/07/18
87158تهرانگیشااداریرهن و اجاره1505,000,000100,000,0001395/07/18
87155تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره951,900,00020,000,0001395/07/18
87154تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1503,000,00050,000,0001395/07/18
87151تهرانترکمنستاناداریرهن و اجاره1423,500,00025,000,0001395/07/18
87152تهرانمطهریآپارتمانرهن و اجاره1002,000,00020,000,0001395/07/18
87153تهرانقائم مقاماداریرهن115250,000,0001395/07/18
87156تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1222,200,00050,000,0001395/07/18
87157تهرانمرزدارانآپارتمانرهن92125,000,0001395/07/18
Page top