جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 29,842 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
83094تهرانفرمانیهویلارهن120250,000,0001395/06/03
83093تهرانستارخان - شادمانآپارتمانرهن و اجاره1351,800,00030,000,0001395/06/03
83091تهرانزنجان شمالیآپارتمانرهن و اجاره1101,200,00040,000,0001395/06/03
83089تهرانظفرآپارتمانرهن و اجاره752,800,00025,000,0001395/06/03
83088تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1363,500,00060,000,0001395/06/03
83087تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1313,500,00040,000,0001395/06/03
83086تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره601,500,00020,000,0001395/06/03
83085تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1443,200,00040,000,0001395/06/03
83084تهرانصادقیهاداریرهن98148,000,0001395/06/03
83083تهرانصادقیهآپارتمانرهن و اجاره100500,00075,000,0001395/06/03
83082تهرانشیخ بهاییاداریرهن و اجاره706,000,000100,000,0001395/06/03
83081تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانرهن و اجاره1862,000,00080,000,0001395/06/03
83080تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانرهن و اجاره5181,000,000100,000,0001395/06/03
83079تهرانشاهین جنوبیمغازهرهن و اجاره56کارشناسیکارشناسی1395/06/03
83078تهرانسیدخندانآپارتمانرهن و اجاره701,500,00025,000,0001395/06/03
83076تهرانسیمون بولیوار زمینفروش2003,250,000650,000,0001395/06/03
80734تهراندیباجی جنوبیاداریرهن و اجاره703,000,00040,000,0001395/06/03
82103تهراندولتاداریرهن و اجاره763,000,00020,000,0001395/06/03
83075تهرانشادمانآپارتمانرهن6750,000,0001395/06/03
83074تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانرهن و اجاره1304,500,00050,000,0001395/06/03
83073تهراندستور جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1305,500,00010,000,0001395/06/03
83072تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره1103,000,00050,000,0001395/06/03
83071تهرانپارک کورشاداریاجاره40012,000,0001395/06/03
83070تهراندروسآپارتمانرهن103270,000,0001395/06/03
83069تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانرهن و اجاره641,000,00040,000,0001395/06/03
83068تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانرهن و اجاره931,500,00050,000,0001395/06/03
83067تهرانتهرانپارس - بهارآپارتمانرهن95100,000,0001395/06/03
83066تهرانتهرانپارس - بهارآپارتمانرهن و اجاره851,500,00035,000,0001395/06/03
83065تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره671,500,00040,000,0001395/06/03
83064تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1304,500,00080,000,0001395/06/03
Page top