جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 29,522 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
82796تهرانسازمان آباداریرهن و اجاره23030,000,0001,500,000,0001395/06/01
82795تهرانصادقیهآپارتمانرهن و اجاره2463,600,00060,000,0001395/06/01
82794تهرانشریعتی - صدرآپارتمانرهن و اجاره1404,000,00050,000,0001395/06/01
82793تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره1706,000,000100,000,0001395/06/01
82792تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانرهن و اجاره2859,000,00080,000,0001395/06/01
82791تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانرهن و اجاره1308,000,00050,000,0001395/06/01
82790تهرانستارخان - شادمانآپارتمانرهن و اجاره1002,000,00020,000,0001395/06/01
82789تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانرهن90130,000,0001395/06/01
82787تهرانپاک شمالیآپارتمانرهن و اجاره801,500,00035,000,0001395/06/01
82786تهرانتهران ویلا آپارتمانرهن و اجاره801,000,00037,000,0001395/06/01
82785تهرانشهرک پاسارگادآپارتمانرهن و اجاره1202,800,00080,000,0001395/06/01
82784تهرانسعادت آباداداریرهن و اجاره1015,000,00050,000,0001395/06/01
82783تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1786,000,000100,000,0001395/06/01
82782تهراندربندآپارتمانرهن و اجاره1543,500,00080,000,0001395/06/01
82781تهراندروسآپارتمانرهن158290,000,0001395/06/01
82780تهراندزآشیبآپارتمانرهن135115,000,0001395/06/01
82779تهراندزآشیبآپارتمانرهن و اجاره1255,500,00050,000,0001395/06/01
82778تهراندزآشیبآپارتمانرهن100240,000,0001395/06/01
82777تهراندولت - کیکاووسآپارتمانرهن و اجاره903,800,00030,000,0001395/06/01
82776تهرانبلوار کاوهآپارتمانرهن و اجاره752,500,00050,000,0001395/06/01
82775تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره1251,500,000120,000,0001395/06/01
82774تهرانزرتشت غربیاداریرهن102120,000,0001395/06/01
82773تهرانمیدان توحید آپارتمانرهن و اجاره133500,000120,000,0001395/06/01
82771تهرانجردن - ناهیدمغازهرهن و اجاره4017,000,000300,000,0001395/06/01
82770تهرانجردن - عاطفیآپارتمانرهن و اجاره883,000,00040,000,0001395/06/01
82769تهرانجمالزاده شمالیمستغلاترهن و اجاره17035,000,00040,000,0001395/06/01
82768تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانرهن و اجاره951,200,00040,000,0001395/06/01
82767تهراندارآبادآپارتمانرهن و اجاره1504,000,00050,000,0001395/06/01
82766تهراندارآبادآپارتمانرهن و اجاره801,000,00050,000,0001395/06/01
82765تهرانفرخی یزدیآپارتمانرهن و اجاره1202,000,000100,000,0001395/06/01
Page top