جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 29,841 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
83154تهرانجشنوارهآپارتمانرهن و اجاره1101,750,00040,000,0001395/06/04
83153تهرانجشنوارهآپارتمانرهن و اجاره72500,00020,000,0001395/06/04
83152تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانرهن و اجاره802,000,00015,000,0001395/06/04
83151تهراندولتآپارتمانرهن1,26010,000,000,0001395/06/04
83150تهراندولت - کیکاووسآپارتمانرهن97190,000,0001395/06/04
83149تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره802,800,00020,000,0001395/06/04
83148تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1203,000,00030,000,0001395/06/04
83147تهرانیخچالآپارتمانرهن140260,000,0001395/06/04
83146تهرانبلوار گلزارمغازهرهن و اجاره402,000,000100,000,0001395/06/04
83145تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانرهن و اجاره1104,000,00040,000,0001395/06/04
83144تهرانپل رومی آپارتمانرهن و اجاره902,000,00080,000,0001395/06/04
83143تهرانجردناداریرهن و اجاره1303,700,00030,000,0001395/06/04
83142تهراندارآبادمغازهرهن و اجاره12320,000,000200,000,0001395/06/04
83141تهرانولیعصر - ساعیآپارتماناجاره9810,000,0001395/06/04
83140تهرانزرگندهاداریرهن130150,000,0001395/06/04
83139تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره1001,300,00035,000,0001395/06/04
83138تهرانجردناداریرهن65200,000,0001395/06/04
83137تهرانشهرک هماآپارتمانرهن و اجاره601,500,00020,000,0001395/06/04
83136تهرانشهرک نفتآپارتمانرهن و اجاره1001,800,00030,000,0001395/06/04
83135تهرانضرابخانهتجاریرهن180200,000,0001395/06/04
83134تهرانفرخی یزدیاداریرهن و اجاره130کارشناسیکارشناسی1395/06/04
83133تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانرهن135130,000,0001395/06/04
83132تهرانصادقیه - گلابآپارتماناجاره50010,000,0001395/06/04
83131تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره16710,000,000100,000,0001395/06/03
83130تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1344,000,000100,000,0001395/06/03
83129تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1604,000,000160,000,0001395/06/03
83128تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره2127,000,00050,000,0001395/06/03
83127تهرانولنجکآپارتماناجاره27011,000,0001395/06/03
83126تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1805,000,000100,000,0001395/06/03
83125تهرانپور ابتهاجاداریرهن و اجاره120کارشناسیکارشناسی1395/06/03
Page top