جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 31,428 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
87234تهرانظفرآپارتمانرهن و اجاره1503,000,000120,000,0001395/07/19
87228تهرانفاطمیآپارتمانرهن و اجاره1003,000,00030,000,0001395/07/19
87221تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره975,300,00050,000,0001395/07/19
87224تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1804,000,000100,000,0001395/07/19
87222تهرانبلوار دریاآپارتمانرهن و اجاره1002,500,00030,000,0001395/07/19
87226تهرانستارخاناداریرهن و اجاره743,200,00020,000,0001395/07/19
87225تهرانستارخانمغازهرهن و اجاره10310,000,000160,000,0001395/07/19
87219تهرانمخبر شمالیآپارتمانفروش403,000,000120,000,0001395/07/19
87218تهراندزآشیبآپارتمانرهن150250,000,0001395/07/19
87217تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره1101,400,00085,000,0001395/07/19
87216تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1601,500,000400,000,0001395/07/19
87215تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1153,000,00040,000,0001395/07/19
87214تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره952,000,00030,000,0001395/07/19
87213تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره1566,000,000100,000,0001395/07/19
87212تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانرهن و اجاره2005,000,000200,000,0001395/07/19
87211تهرانتجریشاداریرهن و اجاره60کارشناسیکارشناسی1395/07/19
87210تهرانفلکه اولآپارتمانرهن و اجاره82800,00045,000,0001395/07/19
87209تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره1181,500,00080,000,0001395/07/19
87208تهران194 شرقیآپارتمانفروش703,070,000215,000,0001395/07/19
87207تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره651,500,00015,000,0001395/07/19
87206تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره881,900,00025,000,0001395/07/19
87205تهرانتهرانپارسمغازهرهن و اجاره263,000,000100,000,0001395/07/19
87204تهران166 غربیاداریرهن و اجاره993,000,00050,000,0001395/07/19
87203تهراننصرت غربیآپارتمانرهن92100,000,0001395/07/19
87202تهرانجردناداریرهن و اجاره702,200,00020,000,0001395/07/19
87201تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره1204,000,00050,000,0001395/07/19
87200تهرانجلفاآپارتمانرهن و اجاره851,600,00025,000,0001395/07/19
87199تهرانچهار باغمغازهرهن و اجاره6015,000,000150,000,0001395/07/19
87195تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره1303,500,00050,000,0001395/07/19
87196تهرانپاسدارانمغازهرهن و اجاره286,000,00070,000,0001395/07/19
Page top