جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 30,134 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
83628تهرانفردوس شرقکلنگیفروش33510,500,0002,352,000,0001395/06/10
83622تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش1,000کارشناسیکارشناسی1395/06/10
83620تهرانازگلآپارتمانفروش1507,500,0001,125,000,0001395/06/10
83649تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1004,000,000400,000,0001395/06/10
83648تهرانحبیب اللهیآپارتمانفروش1375,000,000685,000,0001395/06/10
83625تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش10811,000,0001,188,000,0001395/06/10
83616تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش1355,200,000702,000,0001395/06/10
83639تهرانپونکآپارتمانفروش905,300,000477,000,0001395/06/10
83637تهرانبلوار همیلاآپارتمانفروش743,918,000290,000,0001395/06/10
83635تهرانپونکآپارتمانفروش1527,000,0001,064,000,0001395/06/10
83632تهرانسروستانهاآپارتمانفروش1058,300,000871,500,0001395/06/10
83624تهراناقدسیهآپارتمانفروش14013,000,0001,820,000,0001395/06/10
83630تهرانفردوس غربآپارتمانفروش1274,503,937572,000,0001395/06/10
83629تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش1866,500,0001,209,000,0001395/06/10
83623تهراناشرفی - فکوریآپارتمانفروش1494,700,000700,300,0001395/06/10
83621تهراناشرفی اصفهانیمستغلاتفروش1007,000,0001395/06/10
83619تهرانازگلآپارتمانفروش1858,200,0001,517,000,0001395/06/10
83618تهرانازگلآپارتمانفروش754,800,000360,000,0001395/06/10
83615تهرانحسن آبادآپارتمانفروش1809,444,0001,700,000,0001395/06/10
83614تهرانگلستان شمالیآپارتمانفروش875,000,000435,000,0001395/06/10
83611تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن145320,000,0001395/06/09
83585تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره1935,000,000100,000,0001395/06/09
83587تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره2435,000,000200,000,0001395/06/09
83588تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره25080,000,00080,000,0001395/06/09
83590تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1636,000,000100,000,0001395/06/09
83603تهرانکامرانیهآپارتمانرهن140230,000,0001395/06/09
83612تهرانبلوار فرحزادیآپارتمانرهن و اجاره11710,000,000100,000,0001395/06/09
83610تهرانبلوار تیموریآپارتمانرهن و اجاره1502,000,00030,000,0001395/06/09
83607تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانرهن و اجاره1358,000,000100,000,0001395/06/09
83609تهرانبلوار کاوهآپارتمانرهن و اجاره1303,500,00035,000,0001395/06/09
Page top