جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 29,682 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
83360تهرانمیدان ولیعصرآپارتمانرهن90100,000,0001395/06/07
83359تهرانشهید بهشتیآپارتمانرهن127120,000,0001395/06/07
83358تهرانظفر - نونهالانآپارتمانرهن120230,000,0001395/06/07
83357تهرانظفر - نونهالانآپارتمانرهن125210,000,0001395/06/07
82046تهراناشرفی اصفهانیاداریرهن و اجاره1407,000,000140,000,0001395/06/07
83356تهرانشریعتی - ظفرآپارتمانرهن و اجاره1003,800,00035,000,0001395/06/07
83355تهرانصادقیه - گلابآپارتمانرهن و اجاره681,200,00016,000,0001395/06/07
83354تهرانصادقیهمستغلاترهن و اجاره72030,000,000300,000,0001395/06/07
83353تهراننیاوران مغازهرهن و اجاره9513,000,00070,000,0001395/06/07
83352تهرانفرمانیهمغازهرهن و اجاره290100,000,0001,000,000,0001395/06/07
83351تهرانشهرک غرباداریرهن50200,000,0001395/06/07
83350تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1163,000,00070,000,0001395/06/07
83349تهرانشهرک غرباداریرهن و اجاره1505,000,000300,000,0001395/06/07
83348تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1242,700,000100,000,0001395/06/07
83347تهرانشهرک غرباداریرهن و اجاره1505,000,00090,000,0001395/06/07
83346تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانرهن و اجاره1902,700,00040,000,0001395/06/07
83345تهرانبلوار کوهسار آپارتمانرهن135110,000,0001395/06/07
83344تهرانشهرانآپارتمانرهن و اجاره1402,300,00030,000,0001395/06/07
83343تهرانبلوار تعاونآپارتمانرهن9380,000,0001395/06/07
83342تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن و اجاره952,600,00050,000,0001395/06/07
83341تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1301,000,00075,000,0001395/06/07
83340تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره12028,000,00080,000,0001395/06/07
83339تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1102,500,00050,000,0001395/06/07
83337تهرانسعادت آباداداریرهن و اجاره23025,000,000120,000,0001395/06/07
83336تهرانستارخانمغازهرهن7001,000,000,0001395/06/07
83335تهراندکتر قریبمغازهرهن911,100,000,0001395/06/07
83334تهرانصد دستگاه آپارتمانفروش702,800,000196,000,0001395/06/07
83333تهرانخسرو جنوبیآپارتمانرهن8387,000,0001395/06/07
83332تهراندزآشیبآپارتمانرهن و اجاره511,000,00060,000,0001395/06/07
83330تهراندولت - کیکاووسآپارتمانرهن و اجاره904,500,00050,000,0001395/06/07
Page top