جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 30,463 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84279تهرانبلوار درختیآپارتمانرهن و اجاره1303,000,00030,000,0001395/06/15
84277تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره20514,000,000100,000,0001395/06/15
84276تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره2028,500,00050,000,0001395/06/15
84271تهرانمطهریآپارتمانرهن و اجاره1302,500,00050,000,0001395/06/15
84274تهرانمیردامادمغازهرهن و اجاره2311,000,00060,000,0001395/06/15
84275تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره751,900,00030,000,0001395/06/15
84272تهراننفت شمالیآپارتمانرهن و اجاره138کارشناسیکارشناسی1395/06/15
84273تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1456,000,000100,000,0001395/06/15
84270تهرانشهرآراآپارتمانرهن118175,000,0001395/06/15
84269تهرانمطهریاداریرهن و اجاره1003,000,00080,000,0001395/06/15
84268تهرانبلوار تعاونآپارتمانرهن118110,000,0001395/06/15
84267تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1403,000,00020,000,0001395/06/15
84266تهراناندیشه شمالیآپارتمانرهن و اجاره1251,800,00060,000,0001395/06/15
84265تهراناستاد حسن بناآپارتمانرهن و اجاره13530,000,00050,000,0001395/06/15
84264تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره953,200,00030,000,0001395/06/15
84263تهرانریحانی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره63550,00050,000,0001395/06/15
84262تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانرهن و اجاره1802,700,00040,000,0001395/06/15
84261تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1311,500,00040,000,0001395/06/15
84260تهرانمرزدارانمغازهرهن و اجاره50کارشناسیکارشناسی1395/06/15
84259تهرانمرزداراناداریرهن و اجاره1506,000,00050,000,0001395/06/15
84258تهرانلویزانآپارتمانرهن و اجاره581,750,00012,000,0001395/06/15
84257تهرانجعفریانآپارتمانرهن6050,000,0001395/06/15
84256تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره902,000,00060,000,0001395/06/15
84255تهرانگیشا - فردهاآپارتمانرهن و اجاره852,000,00040,000,0001395/06/15
84254تهرانمیدان بهشتیآپارتمانرهن و اجاره1001,800,00040,000,0001395/06/15
84253تهرانشمس آبادآپارتمانرهن و اجاره1352,800,00040,000,0001395/06/15
84252تهرانشاهین شمالیآپارتمانرهن و اجاره1301,800,00060,000,0001395/06/15
84251تهرانستارخان - شادمانآپارتمانرهن و اجاره1051,800,00030,000,0001395/06/15
84250تهراندبستانآپارتمانرهن و اجاره801,000,00025,000,0001395/06/15
84249تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن و اجاره621,000,00080,000,0001395/06/15
Page top