جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 30,463 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84301تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1604,500,000100,000,0001395/06/15
84312تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره802,400,00040,000,0001395/06/15
84314تهرانفرمانیه غربیآپارتمانرهن184350,000,0001395/06/15
84316تهرانفرمانیهآپارتمانرهن125250,000,0001395/06/15
84286تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره2508,000,00080,000,0001395/06/15
84309تهرانقلهکاداریرهن و اجاره701,700,00050,000,0001395/06/15
84308تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1002,300,00065,000,0001395/06/15
84307تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1192,500,00060,000,0001395/06/15
84305تهرانابن سیناآپارتمانرهن130260,000,0001395/06/15
84306تهرانفلسطین شمالیآپارتمانرهن6675,000,0001395/06/15
84299تهرانمیدان کتابآپارتمانرهن و اجاره1304,000,00070,000,0001395/06/15
84298تهرانهفت تیرمغازهرهن و اجاره7515,000,00050,000,0001395/06/15
84297تهرانبلوار دریاآپارتمانرهن و اجاره943,800,00030,000,0001395/06/15
84295تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره1652,000,00080,000,0001395/06/15
84296تهرانهفت تیراداریرهن و اجاره1605,000,00030,000,0001395/06/15
84294تهرانهفت تیرآپارتمانرهن و اجاره1022,400,00050,000,0001395/06/15
84292تهرانهروی - وفامنشآپارتمانرهن و اجاره1603,200,00050,000,0001395/06/15
84291تهرانهرویآپارتمانرهن160200,000,0001395/06/15
84293تهرانصادقیهاداریرهن و اجاره422,000,00025,000,0001395/06/15
84290تهرانشهید بهشتیاداریرهن و اجاره1003,000,00050,000,0001395/06/15
84289تهرانهروی - افتخاریانآپارتمانرهن و اجاره751,800,00060,000,0001395/06/15
84288تهرانفاطمیآپارتمانرهن و اجاره822,500,00030,000,0001395/06/15
84287تهرانهروی - مفتوحیآپارتمانرهن120140,000,0001395/06/15
84284تهراننارمک - آیتآپارتمانرهن و اجاره95650,00057,000,0001395/06/15
84283تهرانگلبرگ غربیآپارتمانرهن و اجاره65950,00015,000,0001395/06/15
84282تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره60900,00030,000,0001395/06/15
84280تهراننارمک - دردشتآپارتمانرهن و اجاره1102,000,00050,000,0001395/06/15
84281تهرانبلوار خوردینآپارتمانرهن و اجاره1051,500,000110,000,0001395/06/15
84278تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1294,000,000100,000,0001395/06/15
84279تهرانبلوار درختیآپارتمانرهن و اجاره1303,000,00030,000,0001395/06/15
Page top