جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 30,463 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84495تهراننیاورانآپارتمانرهن90100,000,0001395/06/16
84505تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن95170,000,0001395/06/16
84504تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره116800,000130,000,0001395/06/16
84502تهرانفتحی شقاقیمستغلاترهن2331,200,000,0001395/06/16
84501تهرانجهان آراآپارتمانرهن و اجاره1161,700,00050,000,0001395/06/16
84500تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره701,500,00040,000,0001395/06/16
84499تهرانهفت تیرآپارتمانرهن و اجاره821,600,00020,000,0001395/06/16
84498تهرانهفت تیرآپارتمانرهن165150,000,0001395/06/16
84491تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره120800,00045,000,0001395/06/16
84493تهرانفاطمیآپارتمانرهن و اجاره752,500,00020,000,0001395/06/16
84492تهرانفاطمیاداریرهن و اجاره723,000,00040,000,0001395/06/16
84490تهرانمیردامادآپارتمانرهن و اجاره2007,000,000100,000,0001395/06/16
84485تهرانهشت بهشتاداریرهن و اجاره1015,000,000100,000,0001395/06/16
84479تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره901,600,00030,000,0001395/06/16
84484تهرانمطهریویلارهن و اجاره2255,000,00070,000,0001395/06/16
84488تهرانمیردامادمغازهرهن و اجاره202,500,00025,000,0001395/06/16
84486تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره905,500,00050,000,0001395/06/16
84489تهرانسازمان آبآپارتمانرهن85110,000,0001395/06/16
84480تهرانقائم مقامآپارتمانرهن و اجاره1171,900,00025,000,0001395/06/16
84481تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1002,500,00015,000,0001395/06/16
84482تهرانعباس آبادآپارتمانرهن و اجاره17014,000,00030,000,0001395/06/16
84483تهرانفاطمی - جویبارآپارتمانرهن و اجاره1402,800,00060,000,0001395/06/16
84487تهرانفاطمی غربیویلارهن و اجاره1407,000,00050,000,0001395/06/16
84478تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1001,200,00040,000,0001395/06/16
84477تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره852,000,00030,000,0001395/06/16
84476تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره701,000,00025,000,0001395/06/16
84475تهرانگیشا - فردهاآپارتمانرهن155320,000,0001395/06/16
84474تهرانگیشاآپارتمانرهن153300,000,0001395/06/16
84473تهرانکریمخاناداریرهن200185,000,0001395/06/16
84398تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره753,200,00020,000,0001395/06/16
Page top