جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 29,752 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
83860تهرانفاطمی غربیاداریرهن و اجاره801,500,00060,000,0001395/06/11
83859تهرانشهرک سئولآپارتمانرهن و اجاره1102,000,00030,000,0001395/06/11
83857تهرانمیدان کاجآپارتمانرهن250700,000,0001395/06/11
83854تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1303,500,00060,000,0001395/06/11
83853تهرانسازمان آب رآپارتمانرهن و اجاره851,000,00050,000,0001395/06/11
83852تهراندریان نوآپارتمانرهن و اجاره851,500,00045,000,0001395/06/11
83851تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن300600,000,0001395/06/11
83850تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره1808,000,000100,000,0001395/06/11
83849تهراناستخرآپارتمانرهن و اجاره1101,100,00050,000,0001395/06/11
83847تهرانجردن - اسفندیارآپارتمانرهن و اجاره804,500,00050,000,0001395/06/11
83848تهران180 شرقیآپارتمانرهن و اجاره1403,500,000100,000,0001395/06/11
83846تهرانشاهین شمالیآپارتمانرهن7870,000,0001395/06/11
83845تهرانپیامبر - گلزارآپارتمانرهن و اجاره852,000,00030,000,0001395/06/11
83844تهراندارآبادآپارتمانرهن115170,000,0001395/06/11
83843تهرانبلواره کاوهآپارتمانرهن و اجاره702,500,00050,000,0001395/06/11
83842تهراندیباجی جنویآپارتمانرهن و اجاره1164,000,00050,000,0001395/06/11
83841تهراننفت شمالیآپارتمانفروش12411,500,0001,426,000,0001395/06/11
83837تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره952,300,00020,000,0001395/06/11
83826تهرانشهرک قائمآپارتمانرهن و اجاره1272,200,00050,000,0001395/06/11
83825تهراناقدسیهآپارتمانرهن و اجاره2205,000,00030,000,0001395/06/11
83823تهراناقدسیهآپارتمانرهن و اجاره1706,000,00050,000,0001395/06/11
83836تهرانفرخی یزدیآپارتمانرهن و اجاره84650,00075,000,0001395/06/11
83835تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره1001,700,00020,000,0001395/06/11
83834تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره1204,000,000100,000,0001395/06/11
83832تهرانپاسدارانمغازهرهن1202,500,000,0001395/06/11
83831تهرانگلستانهاآپارتمانرهن و اجاره1404,300,000100,000,0001395/06/11
83833تهرانساقدوشآپارتمانرهن و اجاره1113,000,000100,000,0001395/06/11
83829تهرانهروی - جوانشیرآپارتمانرهن و اجاره1153,000,00050,000,0001395/06/11
83830تهرانساقدوشآپارتمانرهن و اجاره972,300,00065,000,0001395/06/11
83818تهراناختیاریه شمالیآپارتمانرهن و اجاره1805,000,00050,000,0001395/06/11
Page top