جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 29,682 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
83848تهران180 شرقیآپارتمانرهن و اجاره1403,500,000100,000,0001395/06/11
83846تهرانشاهین شمالیآپارتمانرهن7870,000,0001395/06/11
83845تهرانپیامبر - گلزارآپارتمانرهن و اجاره852,000,00030,000,0001395/06/11
83844تهراندارآبادآپارتمانرهن115170,000,0001395/06/11
83843تهرانبلواره کاوهآپارتمانرهن و اجاره702,500,00050,000,0001395/06/11
83842تهراندیباجی جنویآپارتمانرهن و اجاره1164,000,00050,000,0001395/06/11
83841تهراننفت شمالیآپارتمانفروش12411,500,0001,426,000,0001395/06/11
83837تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره952,300,00020,000,0001395/06/11
83826تهرانشهرک قائمآپارتمانرهن و اجاره1272,200,00050,000,0001395/06/11
83825تهراناقدسیهآپارتمانرهن و اجاره2205,000,00030,000,0001395/06/11
83823تهراناقدسیهآپارتمانرهن و اجاره1706,000,00050,000,0001395/06/11
83836تهرانفرخی یزدیآپارتمانرهن و اجاره84650,00075,000,0001395/06/11
83835تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره1001,700,00020,000,0001395/06/11
83834تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره1204,000,000100,000,0001395/06/11
83832تهرانپاسدارانمغازهرهن1202,500,000,0001395/06/11
83831تهرانگلستانهاآپارتمانرهن و اجاره1404,300,000100,000,0001395/06/11
83833تهرانساقدوشآپارتمانرهن و اجاره1113,000,000100,000,0001395/06/11
83829تهرانهروی - جوانشیرآپارتمانرهن و اجاره1153,000,00050,000,0001395/06/11
83830تهرانساقدوشآپارتمانرهن و اجاره972,300,00065,000,0001395/06/11
83818تهراناختیاریه شمالیآپارتمانرهن و اجاره1805,000,00050,000,0001395/06/11
83839تهرانبلوار عدلآپارتمانرهن و اجاره1502,000,00090,000,0001395/06/11
83838تهراناشرفی - پونکآپارتمانرهن و اجاره1151,000,00050,000,0001395/06/11
83828تهرانبلوار فردوسآپارتمانرهن و اجاره621,500,00020,000,0001395/06/11
83827تهرانفردوس شرقآپارتمانرهن و اجاره1162,350,00035,000,0001395/06/11
83824تهراناقدسیهآپارتمانرهن125230,000,0001395/06/11
83822تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره701,300,00025,000,0001395/06/11
83820تهراناشرفی اصفهانیمغازهرهن و اجاره170کارشناسیکارشناسی1395/06/11
83819تهرانپیامبر شرقیآپارتمانرهن85130,000,0001395/06/11
83817تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانرهن11590,000,0001395/06/11
83782تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1146,200,000706,800,0001395/06/11
Page top