جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 30,015 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84217تهرانگلابدرهآپارتمانرهن175315,000,0001395/06/15
84216تهرانیار محمدیآپارتمانرهن2251,000,000,0001395/06/15
84215تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره1103,000,00040,000,0001395/06/15
84214تهراندزآشیبآپارتمانرهن و اجاره783,000,00030,000,0001395/06/15
84213تهرانبر دولتاداریرهن و اجاره803,500,00050,000,0001395/06/15
84212تهراندولتآپارتمانرهن125140,000,0001395/06/15
84211تهرانبلوار کاوهآپارتمانرهن و اجاره1303,500,00035,000,0001395/06/15
84210تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1254,000,00055,000,0001395/06/15
84209تهرانتجریشآپارتمانرهن و اجاره2307,000,000150,000,0001395/06/15
84208تهراننارمک - دردشتمغازهرهن و اجاره608,000,000100,000,0001395/06/15
84207تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره1031,500,00080,000,0001395/06/15
84206تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره901,300,00040,000,0001395/06/15
84205تهراناستخرآپارتمانرهن و اجاره1101,000,00050,000,0001395/06/15
84204تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره1403,000,00060,000,0001395/06/15
84203تهرانفلکه اولآپارتمانرهن و اجاره1252,500,00040,000,0001395/06/15
84202تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره1605,000,000100,000,0001395/06/15
84201تهرانجردن - تابانآپارتمانرهن و اجاره1113,400,00040,000,0001395/06/15
84200تهرانجردن - فرزانآپارتمانرهن و اجاره3008,000,000100,000,0001395/06/15
84199تهرانجمالزادهآپارتمانرهن و اجاره851,600,00030,000,0001395/06/15
84198تهرانجنت آبادآپارتمانرهن100100,000,0001395/06/15
84196تهرانسليمان خاطرآپارتمانرهن و اجاره1101,600,00035,000,0001395/06/15
84170تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره1556,000,00060,000,0001395/06/15
84190تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره1083,700,00050,000,0001395/06/15
84171تهراناقدسیهآپارتمانرهن و اجاره2106,000,00020,000,0001395/06/15
84178تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره1753,500,000100,000,0001395/06/15
84185تهرانآتی سازآپارتمانرهن و اجاره1202,500,00070,000,0001395/06/15
84188تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره1004,000,00050,000,0001395/06/15
84175تهراناختیاریه شمالیآپارتمانرهن و اجاره1603,500,00050,000,0001395/06/15
84195تهرانهروی - ضابطیآپارتمانرهن و اجاره1002,000,00025,000,0001395/06/15
84193تهرانبوستان دومآپارتمانرهن و اجاره1404,500,00050,000,0001395/06/15
Page top