جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 29,841 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84073تهراندروسآپارتمانرهن260600,000,0001395/06/14
84068تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره662,500,00030,000,0001395/06/14
84071تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره511,500,00040,000,0001395/06/14
84065تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانرهن و اجاره1055,000,00030,000,0001395/06/14
84041تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره22512,000,000100,000,0001395/06/14
84075تهرانولنجکآپارتمانفروش1009,500,000950,000,0001395/06/14
84049تهرانحسین آبادآپارتمانرهن90100,000,0001395/06/14
84039تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانرهن140205,000,0001395/06/14
84072تهرانبلوار شهرزادآپارتمانرهن و اجاره1204,000,00020,000,0001395/06/14
84070تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره801,700,00020,000,0001395/06/14
84069تهراندولت - کیکاوسآپارتمانرهن و اجاره1102,500,00030,000,0001395/06/14
84067تهراندیباجیآپارتمانرهن80160,000,0001395/06/14
84064تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره3007,000,000400,000,0001395/06/14
84074تهراناحتشامیهاداریرهن و اجاره1189,000,000100,000,0001395/06/14
84040تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره1808,000,000100,000,0001395/06/14
84038تهراناقدسیهآپارتمانرهن و اجاره28015,000,000200,000,0001395/06/14
84035تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن136110,000,0001395/06/14
84058تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1454,000,00050,000,0001395/06/14
84057تهرانسشهرک گلدیسانآپارتمانرهن و اجاره932,200,00040,000,0001395/06/14
84055تهرانمیدان کتابآپارتمانرهن81125,000,0001395/06/14
84056تهرانشهرک پاسارگادآپارتمانرهن و اجاره1202,200,00080,000,0001395/06/14
84054تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن120220,000,0001395/06/14
84053تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1102,500,00095,000,0001395/06/14
84031تهرانآیت الله کاشانیمغازهرهن و اجاره554,700,00050,000,0001395/06/14
84066تهراندیباجیآپارتمانرهن و اجاره842,700,00060,000,0001395/06/14
84045تهرانرامین شمالیآپارتمانرهن130100,000,0001395/06/14
84048تهرانساقدوشآپارتمانرهن و اجاره871,500,00030,000,0001395/06/14
84037تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن76150,000,0001395/06/14
84047تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانرهن140280,000,0001395/06/14
84046تهرانپاسدارانآپارتمانرهن105160,000,0001395/06/14
Page top