جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 30,134 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84397تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره902,300,00030,000,0001395/06/16
84471تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1443,200,00040,000,0001395/06/16
84470تهرانبلوار دادمانآپارتمانرهن126240,000,0001395/06/16
84396تهرانسعادت ابادآپارتمانرهن و اجاره933,800,00040,000,0001395/06/16
84468تهرانبلوار فرحزادیآپارتمانرهن و اجاره601,800,00030,000,0001395/06/16
84469تهرانتجریشمغازهرهن و اجاره199,000,00050,000,0001395/06/16
84465تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن12085,000,0001395/06/16
84464تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره1242,000,000120,000,0001395/06/16
84466تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره1402,500,00080,000,0001395/06/16
84463تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره1701,200,00035,000,0001395/06/16
84461تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره1003,000,00020,000,0001395/06/16
84460تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره2503,000,000100,000,0001395/06/16
84462تهرانصادقیهاداریرهن و اجاره1002,400,00020,000,0001395/06/16
84458تهرانبلوار صالحیاداریرهن و اجاره1201,000,00040,000,0001395/06/16
84459تهرانطرشتاداریرهن9090,000,0001395/06/16
84455تهرانتهرانپارسمغازهرهن و اجاره1261,500,00070,000,0001395/06/16
84456تهرانظفراداریرهن و اجاره23512,000,000100,000,0001395/06/16
84454تهرانزرگندهآپارتمانرهن و اجاره1603,000,00050,000,0001395/06/16
84453تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره1272,600,00060,000,0001395/06/16
84451تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره751,000,00015,000,0001395/06/16
84452تهرانظفرآپارتمانرهن و اجاره1001,800,00080,000,0001395/06/16
84450تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1053,000,00050,000,0001395/06/16
84448تهرانسجده اییمغازهرهن و اجاره324,500,00035,000,0001395/06/16
84446تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره80700,00045,000,0001395/06/16
84447تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1102,400,00020,000,0001395/06/16
84445تهرانسهروردی شملیآپارتمانرهن و اجاره2203,500,00050,000,0001395/06/16
84444تهران220 غربیآپارتمانرهن و اجاره1151,500,00060,000,0001395/06/16
84443تهرانسهروردی شمالیاداریرهن120135,000,0001395/06/16
84442تهرانچهار باغ غربیآپارتمانرهن و اجاره881,800,00030,000,0001395/06/16
84441تهراندبستانآپارتمانرهن90120,000,0001395/06/16
Page top