جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 30,463 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84977تهرانجشنوارهآپارتمانرهن و اجاره801,000,00020,000,0001395/06/23
84976تهران190 شرقیآپارتمانرهن و اجاره1051,500,00030,000,0001395/06/23
84973تهرانتهرانپارس - بهارآپارتمانرهن108120,000,0001395/06/23
84964تهرانباکری جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1342,600,00050,000,0001395/06/23
84965تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره901,300,00030,000,0001395/06/23
84947تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن110170,000,0001395/06/23
84945تهرانمیدان فرهنگآپارتمانرهن و اجاره1202,500,00085,000,0001395/06/23
84943تهران کریمخانآپارتمانرهن103110,000,0001395/06/23
84941تهرانگیشااداریرهن و اجاره1452,300,00030,000,0001395/06/23
84938تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانرهن165170,000,0001395/06/23
84936تهرانبلوار آریافرآپارتمانرهن8190,000,0001395/06/23
84934تهرانمرزدارانآپارتمانرهن178350,000,0001395/06/23
84933تهرانمطهریاداریرهن و اجاره794,000,00060,000,0001395/06/23
84932تهرانمطهریآپارتمانرهن و اجاره1181,500,000100,000,0001395/06/23
84928تهرانمیدان تختیاداریرهن و اجاره20020,000,000100,000,0001395/06/23
84927تهرانمیدان ولیعصرآپارتمانرهن و اجاره1542,100,00070,000,0001395/06/23
84926تهرانفاطمی غربیاداریرهن و اجاره2507,000,00050,000,0001395/06/23
84925تهرانفاطمی غربیآپارتمانرهن92100,000,0001395/06/23
84939تهرانشمس آبادآپارتمانرهن121160,000,0001395/06/23
84300تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره52045,000,0001,500,000,0001395/06/23
84929تهرانظفر - بهروزآپارتمانرهن111180,000,0001395/06/23
84917تهرانقائم مقاماداریرهن120220,000,0001395/06/23
84910تهرانمیدان بهشتیآپارتمانرهن و اجاره65500,00050,000,0001395/06/23
84914تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن و اجاره621,000,00080,000,0001395/06/23
84913تهرانسهروردی اداریرهن و اجاره652,400,00020,000,0001395/06/23
84911تهرانستارخان - شادماناداریرهن80110,000,0001395/06/23
84912تهرانشریعتیاداریرهن و اجاره834,500,00020,000,0001395/06/23
84908تهرانشهید عراقیآپارتمانرهن و اجاره1454,300,00060,000,0001395/06/23
84909تهرانشهرانآپارتمانرهن96100,000,0001395/06/23
84803تهرانمفتح شمالیاداریرهن و اجاره1204,000,00045,000,0001395/06/22
Page top