جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 29,841 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84399تهرانسعادت آبادمغازهرهن و اجاره345,000,000100,000,0001395/06/16
84419تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره1013,000,000100,000,0001395/06/16
84414تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1001,800,000100,000,0001395/06/16
84411تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره1809,000,000110,000,0001395/06/16
84410تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره14010,000,000100,000,0001395/06/16
84409تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره2208,000,00060,000,0001395/06/16
84408تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره2309,000,00050,000,0001395/06/16
84407تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره602,500,00025,000,0001395/06/16
84403تهرانستارخانآپارتمانرهن5268,000,0001395/06/16
84418تهراندولت - کیکاوسآپارتمانرهن و اجاره952,200,00050,000,0001395/06/16
84413تهراندیباجی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1323,200,00050,000,0001395/06/16
84416تهراندولت - قناتآپارتمانرهن و اجاره1251,080,000135,000,0001395/06/16
84412تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1002,200,00040,000,0001395/06/16
84402تهرانستارخانمغازهرهن و اجاره107کارشناسیکارشناسی1395/06/16
84395تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن108210,000,0001395/06/16
84394تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن115200,000,0001395/06/16
84401تهرانستارخان - شادمانآپارتمانرهن و اجاره881,600,00050,000,0001395/06/16
84404تهرانستارخان - شادماناداریرهن و اجاره1002,800,00015,000,0001395/06/16
84415تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره1171,700,00030,000,0001395/06/16
84390تهرانبهار شیرازآپارتمانفروش78228,000,0001395/06/16
84389تهرانرحیمی پورآپارتمانرهن و اجاره65200,00040,000,0001395/06/16
84362تهرانسعادت آبادمستغلاترهن و اجاره1355,000,000110,000,0001395/06/16
84360تهراننیاورانمغازهرهن و اجاره18050,000,000500,000,0001395/06/16
84368تهرانالهیه آپارتمانرهن264800,000,0001395/06/16
84365تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره14512,000,000100,000,0001395/06/16
84377تهرانبر آفریقااداریرهن و اجاره895,000,00050,000,0001395/06/16
84353تهرانپارک ملتمغازهرهن و اجاره386,500,000300,000,0001395/06/16
84369تهراناقدسیهآپارتمانرهن و اجاره2006,000,000100,000,0001395/06/16
84378تهرانآجودانیهآپارتمانرهن و اجاره2103,500,000100,000,0001395/06/16
84373تهرانازگلآپارتمانرهن و اجاره851,100,00040,000,0001395/06/16
Page top