جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 30,307 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84957تهرانهفت حوصمغازهرهن و اجاره505,500,00050,000,0001395/06/23
84959تهراننارمک - مدائن آپارتمانرهن6470,000,0001395/06/23
84958تهرانپدر ثانیآپارتمانرهن و اجاره651,200,00030,000,0001395/06/23
84944تهرانکریمخاناداریرهن و اجاره812,000,00040,000,0001395/06/23
84930تهرانظفر - راجیانآپارتمانرهن و اجاره812,300,00030,000,0001395/06/23
84942تهرانبلوار فروزانفرآپارتمانرهن و اجاره772,200,00030,000,0001395/06/23
84935تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره852,000,00045,000,0001395/06/23
84940تهرانگیشاآپارتمانرهن85150,000,0001395/06/23
84967تهرانجنت آبادآپارتمانرهن و اجاره852,000,00020,000,0001395/06/23
84971تهرانفلکه اولآپارتمانرهن و اجاره1252,500,00040,000,0001395/06/23
84937تهرانمرزدارانآپارتمانرهن77130,000,0001395/06/23
84972تهران160 غربیآپارتمانرهن و اجاره941,950,00050,000,0001395/06/23
84969تهرانفلکه سومآپارتمانرهن6470,000,0001395/06/23
84970تهرانتوحید یکمآپارتمانرهن و اجاره1102,500,00020,000,0001395/06/23
84966تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره702,200,00020,000,0001395/06/23
84948تهرانیوسف آبادمغازهرهن و اجاره51کارشناسیکارشناسی1395/06/23
84954تهرانمفتح جنوبی اداریرهن90160,000,0001395/06/23
84953تهرانبهار شیرازآپارتمانرهن105150,000,0001395/06/23
84979تهران180 شرقیآپارتمانرهن126100,000,0001395/06/23
84983تهرانستارخانآپارتمانرهن و اجاره1173,500,00030,000,0001395/06/23
84980تهرانسردار جنگلمغازهرهن30130,000,0001395/06/23
84982تهرانستارخانآپارتمانرهن و اجاره751,800,00040,000,0001395/06/23
84981تهرانستارخان - شادمانآپارتمانرهن و اجاره1051,800,00030,000,0001395/06/23
84977تهرانجشنوارهآپارتمانرهن و اجاره801,000,00020,000,0001395/06/23
84976تهران190 شرقیآپارتمانرهن و اجاره1051,500,00030,000,0001395/06/23
84973تهرانتهرانپارس - بهارآپارتمانرهن108120,000,0001395/06/23
84964تهرانباکری جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1342,600,00050,000,0001395/06/23
84965تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره901,300,00030,000,0001395/06/23
84947تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن110170,000,0001395/06/23
84945تهرانمیدان فرهنگآپارتمانرهن و اجاره1202,500,00085,000,0001395/06/23
Page top