جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 29,799 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84565تهرانتوحیدآپارتمانرهن و اجاره1021,500,00020,000,0001395/06/17
84564تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانرهن85105,000,0001395/06/17
84563تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانرهن و اجاره90900,00045,000,0001395/06/17
84562تهرانجنت آبادآپارتمانرهن و اجاره802,000,00020,000,0001395/06/17
84561تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانرهن و اجاره651,200,00010,000,0001395/06/17
84554تهرانهمایون شهر آپارتمانرهن و اجاره1332,500,00030,000,0001395/06/17
84552تهرانستارخانآپارتمانرهن و اجاره35کارشناسیکارشناسی1395/06/17
84551تهرانهمایون شهر جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1332,500,00030,000,0001395/06/17
84570تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن116150,000,0001395/06/17
84549تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1503,000,00050,000,0001395/06/17
84548تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1154,000,00080,000,0001395/06/17
84547تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن81120,000,0001395/06/17
84546تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1302,800,00090,000,0001395/06/17
84535تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره881,800,00035,000,0001395/06/17
84534تهرانشهرک غرباداریرهن و اجاره1003,700,00030,000,0001395/06/17
84523تهرانسعادن آبادمستغلاترهن و اجاره36010,000,000150,000,0001395/06/17
84521تهراناختیاریه شمالیآپارتمانرهن و اجاره1063,600,00050,000,0001395/06/17
84533تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1303,000,00030,000,0001395/06/17
84532تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره862,100,00080,000,0001395/06/17
84544تهرانپاک شمالیاداریرهن و اجاره1652,000,00060,000,0001395/06/17
84539تهرانستارخان - شادمانآپارتمانرهن و اجاره902,000,00050,000,0001395/06/17
84543تهرانظفر - صبرآپارتمانرهن و اجاره551,300,00060,000,0001395/06/17
84542تهرانظفر - اردکانیآپارتمانرهن و اجاره953,000,00040,000,0001395/06/17
84541تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانرهن و اجاره1203,500,00050,000,0001395/06/17
84540تهرانسید خندانآپارتمانرهن و اجاره651,800,00010,000,0001395/06/17
84538تهرانشهرآراآپارتمانرهن9090,000,0001395/06/17
84537تهرانشهر آراآپارتمانرهن و اجاره1302,500,00035,000,0001395/06/17
84529تهراندکتر قریبآپارتمانرهن91135,000,0001395/06/17
84528تهرانهروی - گلزارآپارتمانرهن و اجاره721,500,00030,000,0001395/06/17
84531تهرانشهرک غرباداریرهن و اجاره642,500,00025,000,0001395/06/17
Page top