جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 30,154 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85144تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن140220,000,0001395/06/24
85141تهرانیوسف آباداداریرهن188180,000,0001395/06/24
85140تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن200کارشناسی1395/06/24
85138تهرانتهرانسرآپارتمانرهن و اجاره54400,00033,000,0001395/06/24
85139تهرانولی عصرآپارتمانرهن و اجاره1112,000,000100,000,0001395/06/24
85137تهرانولی عصرآپارتمانرهن و اجاره1123,200,00035,000,0001395/06/24
85129تهرانمحمودیهآپارتمانرهن و اجاره32016,000,000100,000,0001395/06/24
85136تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره2705,000,000100,000,0001395/06/24
85135تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره1057,000,00060,000,0001395/06/24
85134تهرانمیردامادآپارتمانرهن و اجاره2007,000,000100,000,0001395/06/24
85133تهرانجردن آپارتمانرهن و اجاره1113,400,00040,000,0001395/06/24
85132تهراناطاعتی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره852,000,00030,000,0001395/06/24
85131تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره70720,00055,000,0001395/06/24
85130تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1062,200,00050,000,0001395/06/24
85128تهرانمیدان ملتآپارتمانرهن و اجاره961,500,00030,000,0001395/06/24
85127تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانرهن و اجاره1171,100,00060,000,0001395/06/24
85126تهرانلویزانآپارتمانرهن135200,000,0001395/06/24
85125تهرانبر مطهری اداریرهن170250,000,0001395/06/24
85124تهرانگیشاآپارتمانرهن96160,000,0001395/06/24
85123تهرانگاندیاداریرهن و اجاره55827,000,00090,000,0001395/06/24
85121تهرانونگ - گاندیاداریرهن و اجاره853,500,00080,000,0001395/06/24
85122تهرانونک - گاندیاداریرهن و اجاره175کارشناسیکارشناسی1395/06/24
85120تهرانخردمند جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1603,200,00050,000,0001395/06/24
85119تهرانایرانشهرآپارتمانرهن93120,000,0001395/06/24
85117تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره1504,500,000100,000,0001395/06/24
85118تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره903,500,00050,000,0001395/06/24
85116تهرانظفرآپارتمانرهن و اجاره2303,500,000150,000,0001395/06/24
85115تهرانفرید افشار آپارتمانرهن و اجاره1252,000,00080,000,0001395/06/24
85114تهرانعباس آبادآپارتمانرهن و اجاره1612,200,000100,000,0001395/06/24
85113تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره1216,000,00060,000,0001395/06/24
Page top