املاک تهران: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران

تهرانarrowتهران : 31,953 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
15170تهرانخیابان شهرانآپارتمانفروش1225,400,000658,800,0001393-04-14
15156تهرانوحیدیه - خیابان شهید مدنیآپارتمانفروش603,160,000190,000,0001393-04-12
15158تهرانیافت آباد - خیابان بلوار معلمآپارتمانفروش712,000,000140,000,0001393-04-12
15147تهرانریآپارتمانفروش743,100,000240,000,0001393-04-10
15152تهرانپیروزی - خیابان پیچککلنگیفروش100400,000,0001393-04-10
15153تهراننازی آباد - خیابان رحیمیآپارتمانفروش1164,900,000568,400,0001393-04-10
15137تهراننارمک - خیابان سمنگانآپارتمانفروش5244,500,000230,000,0001393-04-08
15138تهرانمالک اشتر - خیابان قصرالدشتآپارتمانفروش603,000,000180,000,0001393-04-08
15141تهرانباغ فیض - خیابان اشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1925,000,000960,000,0001393-04-08
15122تهراننارمک - خیابان سامانآپارتمانفروش473,800,000179,000,0001393-04-05
15123تهراننیرو هوایی - خیابان پورجلالیآپارتمانفروش473,820,000180,000,0001393-04-05
15114تهرانابوذر - خیابان ده حقیآپارتمانفروش903,100,000294,000,0001393-04-04
15116تهرانخیابان شهید اجاره دارآپارتمانفروش413,530,000145,000,0001393-04-04
15103تهرانشریعتی - خیابان صمدیآپارتمانفروش110253,000,0001393-04-02
15095تهرانیافت آباد - خیابان الغدیرآپارتمانفروش652,200,000143,000,0001393-04-01
15089تهرانبلوار پروین - خیابان 133 شمالیتجاریفروش3214,200,000454,400,0001393-03-31
15091تهرانخیابان سبلان جنوبیآپارتمانفروش543,300,000175,000,0001393-03-31
15079تهرانخیابان طوس بعد از کارون کلنگیفروش1805,300,000572,200,0001393-03-29
15081تهرانخیابان جیحون بعد از دامپزشکی آپارتمانفروش563,720,000208,650,0001393-03-29
15071تهرانخیابان سبحانیآپارتمانفروش592,350,000137,000,0001393-03-28
15073تهرانخیابان دامپزشکیآپارتمانفروش513,500,000178,000,0001393-03-28
15069تهرانمشیریه - خیابان 20 متری اعظمکلنگیفروش743,590,000470,000,0001393-03-27
15054تهرانشهرک راه آهن - خیابان کوهکزمینفروش7006,428,0004,500,000,0001393-03-25
15045تهراناجودانیه - خیابان سبکروآپارتمانفروش1107,400,000814,000,0001393-03-24
15046تهرانخیابان دامپزشکیآپارتمانفروش1002,000,000120,000,0001393-03-24
15048تهرانخیابان مالک اشترآپارتمانفروش75145,000,0001393-03-24
15049تهرانمسعودیه - خیابان شیرازیزمینفروش1203,300,000400,000,0001393-03-24
15034تهرانیوسف آباد - خیابان کاج شمالی آپارتمانفروش986,000,000600,000,0001393-03-20
15023تهرانآبشار - خیابان امین حضورمغازهفروش1526,600,000400,000,0001393-03-19
15016تهرانجمهوری - اسکندری جنوبیآپارتمانفروش552,500,000135,000,0001393-03-18
Page top