املاک تهران: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران

تهرانarrowتهران : 33,189 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
18917تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش886,400,000563,200,0001393-06-30
18918تهرانآرژانتیناداریفروش14212,500,0001,775,000,0001393-06-30
18919تهرانآرژانتینآپارتمانفروش1215,100,000617,100,0001393-06-30
18920تهرانازگلآپارتمانفروش1367,000,000952,000,0001393-06-30
18921تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش704,000,000280,000,0001393-06-30
18922تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش804,800,000384,000,0001393-06-30
18923تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش614,262,295260,000,0001393-06-30
18924تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1155,700,000655,500,0001393-06-30
18925تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش823,300,000270,600,0001393-06-30
18926تهراناشرفی اصفهانیمستغلاتفروش11012,000,0001393-06-30
18927تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1534,000,000612,000,0001393-06-30
18928تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش734,657,534340,000,0001393-06-30
18929تهراناقدسیهآپارتمانفروش984,387,755430,000,0001393-06-30
18930تهراناقدسیهآپارتمانفروش757,500,000562,500,0001393-06-30
18931تهراناقدسیهآپارتمانفروش864,550,000390,000,0001393-06-30
14016تهرانخیابان كمالیآپارتمانفروش762,800,000211,000,0001393-06-29
18764تهرانپونکآپارتمانفروش11710,000,0001,170,000,0001393-06-29
18674تهرانستارخانتجاریفروش1612,900,000202,530,0001393-06-29
18688تهراننارمک - سمنگانکلنگیمعاوضه400کارشناسیکارشناسی1393-06-29
18694تهرانابوذر - سجاد شمالیآپارتمانفروش762,200,000183,000,0001393-06-29
18729تهراناقدسیهآپارتمانفروش13313,000,0001,729,000,0001393-06-29
18730تهراناقدسیهآپارتمانفروش1355,000,000675,000,0001393-06-29
18731تهراناقدسیهآپارتمانفروش14011,000,0001,540,000,0001393-06-29
18732تهراناقدسیهآپارتمانفروش1287,200,000921,600,0001393-06-29
18734تهرانالهیهآپارتمانفروش18016,000,0002,880,000,0001393-06-29
18735تهرانالهیهآپارتمانفروش27216,000,0004,352,000,0001393-06-29
18736تهرانالهیهآپارتمانفروش23016,000,0003,680,000,0001393-06-29
18737تهرانالهیهآپارتمانفروش16016,000,0002,560,000,0001393-06-29
18738تهرانالهیهآپارتمانفروش10216,000,0001,632,000,0001393-06-29
18739تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش544,390,000237,000,0001393-06-29
Page top