جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 31,363 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
13248تهرانفتح - خیابان فتح نهممغازهفروش317,500,000230,000,0001391-09-21
13293تهراننارمک - فرجام غربیآپارتمانفروش632,660,000167,580,0001391-09-21
13284تهرانفروزش - خیابان محمدیآپارتمانفروش772,850,000220,000,0001391-09-20
13289تهرانپونک - بلوار کمالیآپارتمانفروش1455,000,000725,000,0001391-09-20
13281تهرانیوسف آباد - خیابان هجدهمآپارتمانفروش2434,900,0001,200,000,0001391-09-18
13273تهرانجنت آباد - بالاتر از لالهآپارتمانفروش614,500,000274,000,0001391-09-14
13226تهرانآهنگ - بلوار ابوذرآپارتمانفروش652,700,000180,000,0001391-09-13
13269تهرانتهرانپارس - 196 شرقیمستغلاتفروش1,4507,000,0004,550,000,0001391-09-12
13270تهرانشمیران نو - خیابان هنگاممغازهفروش14020,000,0003,000,000,0001391-09-12
13271تهرانشمیران نو - خیابان هنگاممغازهمعاوضه18020,000,0003,000,000,0001391-09-12
13263تهرانتهرانسر - خیابان گلنازآپارتمانفروش962,100,000200,000,0001391-09-11
13264تهرانپیروزی - خیابان پرستارآپارتمانفروش1163,400,000394,000,0001391-09-11
13133تهرانبازار - خیابان مولویآپارتمانفروش651,730,000115,000,0001391-09-10
12866تهراناشرفی اصفهانی - ستارخانمغازهفروش1528,000,000420,000,0001391-09-08
9972تهراندبستان - همدانیآپارتمانفروش552,500,000137,500,0001391-09-06
10878تهراندبستان - آریانآپارتمانفروش1372,500,000342,500,0001391-09-06
10912تهراندبستان - آگاهیآپارتمانفروش782,300,000179,400,0001391-09-06
10914تهراندبستان - آریانآپارتمانفروش1082,800,000302,400,0001391-09-06
11049تهراندبستانآپارتمانفروش802,500,000200,000,0001391-09-06
11468تهراندبستان - لادناداریفروش733,000,000219,000,0001391-09-06
11492تهراندبستان - همدانیآپارتمانفروش512,450,980125,000,0001391-09-06
11612تهرانسيدخندان - خیابان شقاقیاداریفروش451,650,000165,000,0001391-09-06
11813تهراندبستان - خیابان حیات منشآپارتمانفروش1062,900,000307,400,0001391-09-06
11906تهراندبستان - کوچه رمضانیآپارتمانفروش652,540,000165,000,0001391-09-06
11931تهراندبستان - خیابان موسویآپارتمانفروش233,045,00070,000,0001391-09-06
11953تهرانسيدخنداناداریفروش803,000,000240,000,0001391-09-06
11959تهرانسيدخندانزمینفروش2004,500,000900,000,0001391-09-06
11997تهراندبستان - خیابان موسویکلنگیفروش1303,000,000390,000,0001391-09-06
12153تهرانسيدخندان اداریفروش11010,000,0001,100,000,0001391-09-06
12532تهرانسيدخندان مستغلاتفروش3463,300,0001,400,000,0001391-09-06
Page top