املاک تهران: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران

تهرانarrowتهران : 33,090 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
18862تهرانظفر _ فریدافشارآپارتمانفروش16810,200,0001,672,800,0001393-06-30
18863تهرانعباس آبادآپارتمانفروش927,100,000653,200,0001393-06-30
18864تهرانعباس آباد _ اندیشهآپارتمانفروش626,600,000409,200,0001393-06-30
18865تهرانعباس آباد _ اندیشهمغازهفروش3432,000,0001,088,000,0001393-06-30
18866تهرانفاطمی _ گلهاآپارتمانفروش556,000,000330,000,0001393-06-30
18867تهرانفاطمیآپارتمانفروش715,500,000390,500,0001393-06-30
18868تهرانفاطمیآپارتمانفروش1006,300,000630,000,0001393-06-30
18871تهرانفاطمیآپارتمانفروش1186,500,000767,000,0001393-06-30
18872تهرانفاطمیآپارتمانفروش934,569,892425,000,0001393-06-30
18873تهرانفاطمیآپارتمانفروش856,900,000586,500,0001393-06-30
18874تهرانفرمانیهاداریفروش4018,000,000720,000,0001393-06-30
18875تهرانفرمانیهآپارتمانفروش14511,000,0001,595,000,0001393-06-30
18876تهرانقیطریهآپارتمانفروش11010,000,0001,100,000,0001393-06-30
18877تهرانقیطریهآپارتمانفروش1687,500,0001,260,000,0001393-06-30
18878تهرانقیطریهآپارتمانفروش1087,700,000831,600,0001393-06-30
18879تهرانقیطریهاداریفروش467,000,000322,000,0001393-06-30
18880تهرانکامرانیهآپارتمانفروش809,000,000720,000,0001393-06-30
18881تهرانکامرانیهمستغلاتفروش2,40016,000,0001393-06-30
18882تهرانکامرانیهآپارتمانفروش909,000,000810,000,0001393-06-30
18883تهرانکامرانیهآپارتمانفروش11510,000,0001,150,000,0001393-06-30
18884تهرانگیشاآپارتمانفروش1558,000,0001,240,000,0001393-06-30
18885تهرانگیشاآپارتمانفروش1106,400,000704,000,0001393-06-30
18886تهرانگیشاآپارتمانفروش1685,500,000924,000,0001393-06-30
18887تهرانگیشامغازهفروش1130,000,0001393-06-30
18888تهرانگیشاآپارتمانفروش826,097,561500,000,0001393-06-30
18889تهرانگیشاآپارتمانفروش1759,000,0001,575,000,0001393-06-30
18890تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش704,285,714300,000,0001393-06-30
18891تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش805,000,000400,000,0001393-06-30
18892تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش1105,000,000550,000,0001393-06-30
18893تهرانمرزدارانآپارتمانفروش656,400,000416,000,0001393-06-30
Page top