املاک تهران: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران

تهرانarrowتهران : 33,192 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
20664تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1258,800,0001,100,000,0001393-07-10
20667تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانفروش1487,300,0001,080,400,0001393-07-10
20668تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1259,000,0001,125,000,0001393-07-10
20669تهرانپاسدارانآپارتمانفروش966,600,000633,600,0001393-07-10
20670تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1308,000,0001,040,000,0001393-07-10
20671تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1108,000,000880,000,0001393-07-10
20672تهرانسیمون بولیوارآپارتمانپیش فروش1145,500,000627,000,0001393-07-10
20673تهرانپونکاداریفروش4017,000,000680,000,0001393-07-10
20674تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش776,000,000462,000,0001393-07-10
20675تهرانپونک - میرزا باباییآپارتمانفروش1256,600,000825,000,0001393-07-10
20676تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش565,700,000319,200,0001393-07-10
20677تهرانپونک - بلوار عدلآپارتمانفروش1274,600,000584,200,0001393-07-10
20678تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش8950,560,000450,000,0001393-07-10
20680تهرانپونک - بلوار عدلآپارتمانفروش654,950,000321,750,0001393-07-10
20681تهرانپونک - میرزا باباییآپارتمانفروش1065,600,000593,600,0001393-07-10
20683تهرانپیامبر غربیآپارتمانفروش1054,300,000451,500,0001393-07-10
20376تهرانپاسداران _ ضرابخانهآپارتمانفروش1185,800,000684,400,0001393-07-09
20377تهرانپاسداران _ گلستانآپارتمانفروش12010,500,0001,260,000,0001393-07-09
20378تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1159,000,0001,035,000,0001393-07-09
20379تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1159,000,0001,035,000,0001393-07-09
20380تهرانپاسدارانآپارتمانفروش13310,000,0001,330,000,0001393-07-09
20381تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش855,500,000467,500,0001393-07-09
20382تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش1007,250,000725,000,0001393-07-09
20383تهرانپونک _ بلوارعدلآپارتمانفروش927,250,000667,000,0001393-07-09
20384تهرانپونک _ میرزاباباییآپارتمانفروش754,670,000350,000,0001393-07-09
20385تهرانتجریشمغازهفروش2090,000,0001,800,000,0001393-07-09
20386تهرانتجریشآپارتمانفروش94500,000,0001393-07-09
20387تهرانتجریشآپارتمانفروش94500,000,0001393-07-09
20388تهرانتجریشآپارتمانفروش935,500,000511,500,0001393-07-09
20389تهرانتجریشآپارتمانفروش18112,000,0002,172,000,0001393-07-09
Page top