جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 30,463 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
12272تهرانشهرک اکباتانآپارتمانفروش2702,975,000780,000,0001391/05/02
6867تهرانکرمان - گلبرگ غربیآپارتمانفروش502,800,000140,000,0001391/05/01
12603تهرانسعدی شمالیتجاریفروش4010,000,000400,000,0001391/05/01
12584تهراناردلانآپارتمانفروش852,500,000212,500,0001391/04/27
12568تهرانخيابان صفوی - چهارمآپارتمانفروش742,700,0002,000,000,0001391/04/24
12564تهرانابتدای کوهسارآپارتمانفروش772,550,000195,000,0001391/04/23
12556تهراناتوبان نوابمغازهفروش253,000,00070,000,0001391/04/20
12542تهراننوری نیارکیآپارتمانفروش511,900,00097,000,0001391/04/16
12543تهرانسبلان شمالیمغازهفروش167,000,000112,000,0001391/04/16
12544تهراناتوبان باقریآپارتمانفروش802,400,000194,000,0001391/04/16
12504تهرانبلوار ۲۴ متریآپارتمانفروش735,200,000377,000,0001391/04/10
12505تهرانشهرانآپارتمانفروش702,643,000185,000,0001391/04/10
12501تهراناقدسيه آپارتمانفروش1355,150,000695,000,0001391/04/08
12502تهرانخيابان 198آپارتمانفروش582,800,000163,500,0001391/04/08
12473تهرانامامت آپارتمانفروش872,200,000192,000,0001391/04/07
12475تهرانشاهين جنوبيآپارتمانفروش1003,700,000370,000,0001391/04/07
12476تهرانولنجکآپارتمانفروش1426,600,000937,200,0001391/04/07
12477تهرانسبلان جنوبیآپارتمانفروش1002,200,000220,000,0001391/04/07
12478تهراناستخرآپارتمانفروش632,480,000155,000,0001391/04/07
12479تهرانقيطريه جنوبیآپارتمانفروش965,000,000480,000,0001391/04/07
12481تهراننارمک - سمنگانآپارتمانفروش823,000,000240,000,0001391/04/07
12482تهرانفاطمیاداریفروش3003,000,000600,000,0001391/04/07
12483تهرانشهرآراآپارتمانفروش1212,800,000341,000,0001391/04/07
12484تهرانمطهری آپارتمانفروش1201,200,000144,000,0001391/04/07
12485تهراندارآباد - خیابان خارکآپارتمانفروش782,600,000200,000,0001391/04/07
12486تهرانرسالت - كرمانآپارتمانفروش943,000,000282,000,0001391/04/07
12487تهرانونک - خدامیآپارتمانفروش784,200,000327,600,0001391/04/07
12449تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1402,800,000392,000,0001391/04/06
12469تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1123,500,000392,000,0001391/04/06
12470تهرانبلوار فردوس آپارتمانفروش672,700,000180,900,0001391/04/06
Page top