جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 30,463 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
12980تهرانشهرآرا - خیابان كوكبآپارتمانفروش1022,800,000285,600,0001391/06/29
12984تهرانمرزداران - اطاعتی شمالیآپارتمانفروش1762,400,000422,400,0001391/06/29
12969تهرانپونک - هميلا آپارتمانفروش1393,000,000417,000,0001391/06/28
12970تهرانبلوارفردوس - بهارجنوبیآپارتمانفروش1242,850,000353,400,0001391/06/28
12975تهرانبهارستان - مجاهدین اسلامآپارتمانفروش1422,800,000397,000,0001391/06/28
12955تهرانمیدان قیاممغازهفروش489,687,500465,000,0001391/06/26
12956تهرانکن - سولقانباغفروش33,000110,0003,630,000,0001391/06/26
12950تهرانسبلان جنوبی - تهران نوآپارتمانفروش7825,000,000195,000,0001391/06/25
12948تهرانانقلاب - خیابان آزادیاداریفروش973,500,000340,000,0001391/06/23
12940تهرانميرداماد - میدان محسنیمغازهفروش3534,290,0001,200,000,0001391/06/22
12944تهرانمیدان آرژانتينمغازهفروش3020,000,000600,000,0001391/06/22
12945تهرانكامرانيه - خیابان بازدارآپارتمانفروش1126,800,000765,000,0001391/06/22
12933تهرانبهار شمالیمغازهفروش499,200,000450,000,0001391/06/21
12910تهرانجردن - بلوار گلستانآپارتمانفروش1225,700,000695,400,0001391/06/19
12911تهرانشهران - فلكه اولآپارتمانفروش532,850,000152,000,0001391/06/19
12912تهراندامپزشکی - كوچه نجفیآپارتمانفروش501,760,00088,000,0001391/06/19
12914تهرانكاشانی - خ پیامبر غربیآپارتمانفروش622,650,000164,300,0001391/06/19
12916تهرانجمهوری - خيابان باستانآپارتمانفروش372,080,00077,000,0001391/06/19
12918تهراننامجو - گرگانآپارتمانفروش491,790,00088,000,0001391/06/19
12904تهرانولیعصر - ونکآپارتمانفروش604,500,000270,000,0001391/06/18
12894تهراننارمک - خیابان حیدرخانیآپارتمانفروش523,137,000160,000,0001391/06/15
12892تهراناشرفی اصفهانی - خ تيراژهآپارتمانفروش853,600,000306,000,0001391/06/15
12893تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش602,800,000168,000,0001391/06/15
12342تهرانفرودگاه - مهرآباد جنوبیآپارتمانفروش581,850,000105,450,0001391/06/13
12623تهرانفرودگاه - مهرآباد جنوبیآپارتمانفروش902,000,000180,000,0001391/06/13
12858تهران خیابان جيحون - دامپزشکیآپارتمانفروش652,200,000160,000,0001391/06/12
12859تهرانفاطمی - خیابان بعثتآپارتمانفروش1702,200,000374,000,0001391/06/12
12840تهرانتهرانپارس - خيابان استخرآپارتمانفروش453,000,000135,690,0001391/06/11
12842تهرانکوی بیمه - بیمه سومآپارتمانفروش1052,600,000273,000,0001391/06/11
12838تهرانتهرانپارس - خیابان 140آپارتمانفروش1074,100,000438,700,0001391/06/08
Page top