املاک تهران: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران

تهرانarrowتهران : 33,132 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95447تهرانتهرانپارس، اشرفی گودرزیکلنگیفروش1007,222,0001,300,000,0001395/12/03
95426تهرانتهرانپارس، 196 غربیآپارتمانرهن و اجاره904,000,000120,000,0001395/12/03
95300تهراندولت، قلندری جنوبیآپارتمانفروش101940,000,0001395/12/03
95402تهرانگلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,0001395/12/03
95441تهرانتهرانپارس، جعفربایآپارتمانفروش674,030,000270,000,0001395/12/03
95444تهرانباغ فیض، باهنرآپارتمانرهن8072,000,0001395/12/03
95438تهرانبزرگراه رسالت آپارتمانفروش823,600,000290,000,0001395/12/03
95437تهرانزمزم، مهران شمالیآپارتمانفروش572,456,000140,000,0001395/12/03
95436تهراندانشگاه جنوبیکلنگیفروش1207,500,0001,260,000,0001395/12/03
95435تهرانفرشته، مریم شرقیاداریفروش55800,000,0001395/12/03
95434تهرانعلم و صنعت، حیدرخانیآپارتمانرهن6880,000,0001395/12/03
95445تهرانظفر، دلیریآپارتمانرهن100148,000,0001395/12/02
95440تهرانالهیهآپارتمانرهن95240,000,0001395/12/02
95442تهرانوحیدیه، شهید باباییآپارتمانفروش592,800,000165,000,0001395/12/02
95432تهرانفاطمیکلنگیمعاوضه309,000,0001,260,000,0001395/12/02
95439تهراناميرآباد شمالیآپارتمانرهن و اجاره13010,000,000170,000,0001395/12/02
84513تهرانشهرزیباآپارتمانفروش654,400,000260,000,0001395/12/01
95431تهرانعلی آباد، ابریشمآپارتمانفروش532,000,000106,000,0001395/12/01
95427تهرانبلوار طالقانیآپارتمانرهن و اجاره1151,500,00050,000,0001395/11/30
95211تهرانفاز 3 نوابآپارتمانفروش951,900,000210,000,0001395/11/28
95389تهرانسراج، تکاورانآپارتمانفروش804,100,000328,000,0001395/11/28
94522تهراننامجوآپارتمانفروش502,800,000140,000,0001395/11/28
95366تهرانشهیدعابدیآپارتمانرهن6037,000,0001395/11/28
95334تهرانسردار جنگل شمالیزمینفروش90010,000,0009,000,000,0001395/11/28
95419تهرانپيروزیمغازهرهن و اجاره91,800,00010,000,0001395/11/28
95396تهرانقاسمی شهرابیآپارتمانفروش833,190,000280,000,0001395/11/28
95407تهرانشادمانآپارتمانرهن10085,000,0001395/11/28
95406تهران178 غربیآپارتمانفروش1305,200,000676,000,0001395/11/28
95420تهرانبهارآپارتمانرهن و اجاره671,200,00060,000,0001395/11/27
95409تهرانشوریدهاداریرهن100130,000,0001395/11/27
Page top