املاک تهران: جستجوی املاک و مسکن استان تهران

تهران : 33,611 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
74477اسلامشهرشهرک صنعتیمغازهپیش فروش63300,00018,900,0001395/11/06
95354تهرانویلاتجاریفروش1,000,000کارشناسیکارشناسی1395/11/06
95367تهراننفیسآپارتمانفروش200155,000,0001395/11/06
95336تهراندانشگاه هوايی شمالیآپارتمانفروش952,900,000275,500,0001395/11/06
95369دماوندفاز 2آپارتمانرهن و اجاره96400,00060,000,0001395/11/06
95370شهریاربلوار طالقانیآپارتمانفروش551,570,00085,500,0001395/11/06
95332تهرانرودکیآپارتمانفروش602,700,000163,000,0001395/11/06
80302تهرانمهرآباد جنوبیآپارتمانفروش64118,000,0001395/11/06
84513تهرانشهرزیباآپارتمانفروش654,400,000260,000,0001395/11/05
95211تهرانفاز 3 نوابآپارتمانفروش951,900,000210,000,0001395/11/05
80034تهرانمفتحآپارتمانفروش775,700,000439,000,0001395/11/05
80167تهرانفردوس غربآپارتمانفروش1274,600,000586,000,0001395/11/05
94281تهرانجمشیدیهکلنگیفروش2009,000,000,0001395/11/05
95366تهرانشهیدعابدیآپارتمانرهن6040,000,0001395/11/04
81155تهرانجهان آراآپارتمانفروش445,300,000235,000,0001395/11/04
95355تهرانپاسداراناداریفروش8612,900,000,0001395/11/04
82509تهراناستاد نجات اللهیمغازهفروش10018,000,0001,800,000,0001395/11/04
82607تهرانزرتشت غربیکلنگیفروش2301,500,000,0001395/11/04
78750تهرانسازمان برنامه آپارتماناجاره1805,000,0001395/11/04
77231تهرانهلال احمرآپارتمانفروش462,500,000115,000,0001395/11/04
93835تهران شورازمینفروش97,000310,000,000,0001395/11/03
87849تهرانبزرگراه خرازیزمینفروش36,0001,150,000149,000,000,0001395/11/03
93813تهران214 شرقیآپارتمانفروش1365,100,000691,000,0001395/11/03
90100تهراندانشگاهآپارتمانفروش753,266,000245,000,0001395/11/03
95357تهرانبلوار ابوذرآپارتمانرهن و اجاره661,000,00020,000,0001395/11/03
95360تهراندویست دستگاهآپارتمانفروش1645,500,000902,000,0001395/11/03
92007تهرانتهران ویلاآپارتمانفروش743,900,000288,600,0001395/11/03
95300تهرانقلندری جنوبیآپارتمانفروش101940,000,0001395/11/02
91075تهرانمجاهدین اسلامکلنگیفروش27012,000,0004,080,000,0001395/11/02
81624تهرانشاه نظریآپارتمانفروش355,714,000200,000,0001395/11/02
Page top