جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

البرزarrowکرج : 595 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
74747کرجرزکان نوزمینفروش10,000900,0009,000,000,0001395-02-27
74548کرجگوهردشتمغازهفروش22220,000,0001395-02-22
73681کرج اصلی گوهردشتآپارتمانرهن10660,000,0001395-02-08
73758کرجمهر شهرآپارتمانفروش2501,820,000107,000,0001395-02-08
73796کرجمهر شهر آپارتمانفروش2501,850,000150,000,0001395-02-08
73395کرجماهدشتباغفروش5,00011,000550,000,0001395-02-08
58185کرجشهرک ارمآپارتمانفروش85651395-02-06
73082کرججاده ملاردمغازهرهن و اجاره501,500,00015,000,0001395-02-02
72953کرجعظیمیهآپارتمانمعاوضه85185,000,0001395-01-31
72810کرج16 متری حافظآپارتمانمعاوضه751,350,000100,000,0001395-01-30
72161کرججهانشهرآپارتمانفروش872,900,000243,000,0001395-01-23
71688کرجسه راه شهرداریآپارتمانرهن و اجاره75450,00012,000,0001395-01-21
71238کرجکیانمهرآپارتمانرهن و اجاره75500,0005,000,0001395-01-18
71378کرجگوهردشتمغازهرهن و اجاره504,000,00050,000,0001395-01-15
71340کرججهانشهرآپارتمانفروش2054,878,0001,000,000,0001395-01-14
70676کرجبلوار طالقانیمغازهفروش30011,000,0005,500,000,0001394-12-25
69126کرجشهرک وحدتتجاریرهن و اجاره2141,300,00020,000,0001394-11-27
69190کرججواد آبادویلامعاوضه23114,000,0003,250,000,0001394-11-27
68117کرجمحمدشهرباغفروش20,000350,0007,000,000,0001394-11-17
68018کرجماشین سازی عابدیزمینفروش15,000120,0001,800,000,0001394-11-14
66850کرجمنظريهآپارتمانفروش130کارشناسیکارشناسی1394-11-03
48741کرجمهرشهر ویلافروش19010,000,0001,900,000,0001394-10-27
65498کرجمهر شهرآپارتمانفروش100140,000,0001394-10-16
64326کرجمهر شهرزمینمع2,170کارشناسیکارشناسی1394-10-05
64336کرجمهر شهرزمینفروش2,170کارشناسیکارشناسی1394-10-05
63893کرجشاهین ویلامغازهمعاوضه354,000,0001394-09-30
63887کرجبنی نجار مغازهفروش901,000,00090,000,0001394-09-30
63627کرجارنگه باغفروش5501,000,000550,000,0001394-09-28
63367کرجشهرک بعثتآپارتمانفروش1241,250,000155,000,0001394-09-25
62936کرجمصباحآپارتمانفروش4665,000,00065,000,0001394-09-22
Page top