املاک کرج: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات کرج

البرزarrowکرج : 595 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86012کرجمهر شهرآپارتمانفروش77110,000,000110,000,0001395/09/17
52989کرجشهرک بعثتآپارتمانفروش1261,452,000183,000,0001395/09/14
91339کرجمهر ویلاآپارتمانپیش فروش2123,400,000720,000,0001395/09/08
87846کرجطالقانیاداریرهن200200,000,0001395/08/23
85446کرجهفت تیر آپارتمانفروش762,000,000152,000,0001395/07/25
87149کرجکمالشهرباغفروش17,000420,0007,150,000,0001395/07/18
78006کرجشاهین ویلاتجاریرهن و اجاره300700,000210,000,0001395/06/30
78733کرجشاهین ویلامستغلاتفروش300700,000210,000,0001395/06/30
84755کرجباغستان غربی آپارتمانخرید781,600,000125,000,0001395/06/26
84197کرجنواب صفویآپارتمانفروش2001,500,000170,000,0001395/06/15
82585کرجميدان امام حسينتجاریفروش56023,500,0001,300,000,0001395-05-30
82481کرجشهرک بنفشهآپارتمانفروش1202,900,000290,000,0001395-05-27
75026کرجفردیسآپارتمانفروش6995,000,0001395-05-25
81669کرجشهرک سعادتیهزمینفروش1,040کارشناسیکارشناسی1395-05-21
80555کرجگلشهرآپارتمانفروش1032,300,000237,000,0001395-05-20
80549کرجذوب آهنآپارتمانپیش فروش1,0002,200,000280,000,0001395-05-12
79145کرجعظیمیهمغازهرهن و اجاره703,000,00020,000,0001395-04-30
79265کرجبلوار ارمآپارتمانفروش942,900,000273,000,0001395-04-30
79505کرج ماهدشتزمینفروش200110,00022,000,0001395-04-30
78248کرجزیبا دشتباغفروش2,000135,000270,000,0001395-04-20
78091کرجبلوار باغستانباغفروش400260,000,0001395-04-19
77964کرجپرسی گاز مغازهرهن و اجاره1002,500,00025,000,0001395-04-14
77963کرجفردیسآپارتمانرهن و اجاره69300,00013,000,0001395-04-14
77784کرجفردیس آپارتمانفروش1222,000,000244,000,0001395-04-13
76886کرجفلکه پنجمآپارتمانفروش84108,000,0001395-03-31
75753کرجشاهین ویلاآپارتمانفروش941,200,000112,800,0001395-03-22
75736کرجشهيد محموديآپارتمانرهن7828,000,0001395-03-17
74750کرجباغستان غربیآپارتمانفروش931,460,000136,000,0001395-03-05
74913کرجحصارکآپارتمانفروش55800,00048,000,0001395-03-05
74745کرجمصباحآپارتمانفروش852,400,000104,000,0001395-02-27
Page top