املاک مازندران: جستجوی املاک و مسکن استان مازندران

مازندران : 1,388 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
79754رویانعلویکلاویلافروش290550,000,0001395-05-02
79251تنکابنجمهوریویلارهن و اجاره250200,000180,0001395-04-28
79022چالوسعربخیلزمینفروش197150,00030,000,0001395-04-26
77828عباس آبادعباس آبادزمینفروش400300,000120,000,0001395-04-24
78602نورشیخ فضل الله نوری زمینفروش250380,00095,000,0001395-04-23
78562بابلدرونکلاباغفروش3,80070,000266,000,0001395-04-22
78020رامسربلوار شهید باهنرباغمعاوضه4,000130,000460,000,0001395-04-19
78076چالوسفرج آبادزمینفروش580350,000203,000,0001395-04-15
77560چالوسکریم آبادویلارهن850150,000,0001395-04-12
77686رامسربلوار بیست متریآپارتمانفروش802,250,000180,000,0001395-04-12
77549تنکابنمنطقه کترازمینفروش625170,0001395-04-09
77514عباس آبادشهرک ستایش ویلافروش252950,000235,000,0001395-04-09
71359تنکابننعمت آبادزمینفروش320190,00060,800,0001395-04-07
77نوشهرسیسنگانویلافروش243350,00085,000,0001395-04-01
76965چالوسامام رضامغازهفروش2015,000,000300,000,0001395-03-31
76790سلمانشهرسی سراویلافروش250290,000,000290,000,0001395-03-30
51960عباس آبادگلدشتزمینفروش600700,000420,000,0001395-03-28
51959سلمانشهرسلامت سرازمینفروش415400,000166,000,0001395-03-28
76396ساریجاده خزر آبادزمینفروش1,55040,000,0001395-03-24
76150چالوسمیچکارویلافروش4001,000,000,0001395-03-22
76155نورمیان رودبارزمینفروش600300,000180,000,0001395-03-22
75103بابلسرصفاییهویلافروش200310,000,0001395-03-22
76074بابلجاده کیاکلا زمینفروش200300,00060,000,0001395-03-21
75820کلاردشتحسنکیفزمینفروش752250,000188,000,0001395-03-18
75735سلمانشهرشهید فلاحویلافروش2001,500,000350,000,0001395-03-17
75658آملجاده ولیسدهویلافروش260140,000,0001395-03-16
75609آملبلوار طالقانیاداریفروش843,350,000280,000,0001395-03-15
45600آملبلوار طالقانیاداریفروش843,350,000280,000,0001395-03-14
75574سوادکوهشیرگاهویلافروش2001,200,000250,000,0001395-03-13
75132ساریبلوار خزرویلافروش4004,000,0001,600,000,0001395-03-09
Page top