املاک مازندران: جستجوی املاک و مسکن استان مازندران

مازندران : 1,360 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
75132ساریبلوار خزرویلافروش4004,000,0001,600,000,0001395-03-09
75052آملبلوار بسیجآپارتمانفروش1101,500,000165,000,0001395-03-09
75054پلورمیدان کوهنوردزمینفروش200450,00090,000,0001395-03-09
75133چالوسهچیرودزمینفروش307300,00092,000,0001395-03-09
57759چمستانعرب خیلویلافروش200200,000,0001395-03-03
74746بابلسرمیرودزمینفروش24128067,000,0001395-02-27
74684تنکابنقلعه گردن باغفروش15,588120,0001,850,000,0001395-02-24
74683نورخیابان دانشگاه (مشیر )آپارتمانفروش89955,00085,000,0001395-02-23
74640چمستان تسبیح کلازمینفروش268180,00046,000,0001395-02-22
48626رامسرخیابان اصلی رامسر آپارتمانفروش1302,200,000280,000,0001395-02-21
74585بابلسرشهرک فرهنگیانآپارتمانفروش1351,300,000175,500,0001395-02-21
74590سرخرودعزت آبادزمینمعاوضه190600,000114,000,0001395-02-21
74591محمودآبادخیابان ساحلیزمینمعاوضه190600,000114,000,0001395-02-21
74474آملشیخ فضل الله نوریویلافروش260330,000,0001395-02-16
74235نوشهرنوشهرزمینفروش333780,000259,740,0001395-02-13
73989بابلسرکرفونویلافروش600320,000190,000,0001395-02-12
73162تنکابنلشتوباغفروش2,250200,000450,000,0001395-02-04
72807چمستانچمستان زمینفروش268180,00046,000,0001395-01-30
53769نکاقلعه سرباغفروش3,48260,000208,000,0001395-01-23
72091ساریبلوار انقلابباغفروش3,48260,000208,000,0001395-01-23
72156محمودآبادمحمود آبادزمینفروش9,3303,500,000,0001395-01-23
71845فریدونکنارکنارگذر جنوبیزمینفروش311220,0001395-01-21
71689چالوسبر رودخانهزمینفروش3,000250,000750,000,0001395-01-19
71621بابلکمر بندی شرقیزمینفروش2201,000,000220,000,0001395-01-17
71483تنکابنخیابان فرمانداریآپارتمانرهن8533,000,0001395-01-16
71557ایزدشهرگلسار 55آپارتمانرهن10060,000,0001395-01-16
71558ایزدشهررستم رودآپارتمانرهن14055,000,0001395-01-16
71441رویانجاده آب پریویلافروش220255,000,0001395-01-15
71237بابلسرمیر بازارزمینفروش10040,000,0001395-01-12
15498آملشهرک صنعتی کارخانجات فروش1,6502,000,000,0001395-01-10
Page top