املاک مازندران: جستجوی املاک و مسکن استان مازندران

مازندران : 1,394 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسی1395/10/25
95340نوشهرشمشادویلافروش300180,000,000180,000,0001395/10/23
95335محمودآبادشهرک محسن چترسفیدزمینفروش162493,00080,000,0001395/10/22
95333کلاردشتشهید سلطانیویلافروش3001,600,000275,000,0001395/10/20
95328بابلکیاکلاویلافروش8075,000,0001395/10/19
95327محمودآبادامامویلافروش130760,000100,000,0001395/10/18
30416تنکابنگراکوویلافروش1701,900,000161,500,0001395/10/16
95266سوادکوهشهید مرادیزمینفروش520336,000175,000,0001395/10/15
93672تنکابنخرم آبادویلافروش1,700250,000425,000,0001395/10/12
82652رویانآب پریویلافروش2501,450,000360,000,0001395/10/08
94884سرخرودسرخرودویلافروش1,000500,000,0001395/10/07
86010چالوسنارنجستانزمینفروش240650,000156,000,0001395/10/07
86309رامسرشهید باهنرآپارتمانفروش751,350,000101,000,0001395/10/07
86828نوشهرسماء كجورزمینفروش10,00045,000450,000,0001395/10/07
94757رویانشهداآپارتمانفروش86103,000,0001395/10/06
87227ساریامیر مازندرانی کلنگیفروش4203,100,0001,000,000,0001395/10/06
87593ساریسلمان فارسیآپارتمانفروش145375,000,0001395/10/05
85294محمودآبادخشت سرویلافروش285900,000270,000,0001395/10/04
83385کلاردشتجاده رودبارک زمینفروش609492,000300,000,0001395/10/03
83243کلاردشتحسنکیفزمینفروش514450,000230,000,0001395/10/03
83245نوشهرخیابان کمربندی زمینفروش270220,00059,400,0001395/10/03
83503چالوس شهید صفریزمینفروش1,500398,000597,000,0001395/10/03
83193نوشهرسیسنگانویلافروش6002,000,0001,200,000,0001395/10/03
94323عباس آبادعباس آباد به کلاردشتویلافروش240280,000,0001395/10/03
93113قائم شهرتهرانآپارتمانفروش137164,400,000420,000,0001395/10/03
94282سوادکوه تهران شمالزمینفروش11,000109,0001,200,000,0001395/10/02
93684رامسرکتالمزمینفروش650350,000200,000,0001395/09/25
91990آملنورباغفروش65,000130,0008,450,000,0001395/09/09
89137آملآفتاب 70آپارتمانرهن و اجاره90800,0005,000,0001395/09/01
86939آملهرازآپارتمانفروش981,700,000166,600,0001395/09/01
Page top