املاک مازندران: جستجوی املاک و مسکن استان مازندران

مازندران : 1,388 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
82652رویانآب پریویلافروش2501,450,000360,000,0001395/10/08
94884سرخرودسرخرودویلافروش1,000500,000,0001395/10/07
86384نورشهید حسینیزمینفروش271350,00094,850,0001395/10/07
86010چالوسنارنجستانزمینفروش240650,000156,000,0001395/10/07
86309رامسرشهید باهنرآپارتمانفروش751,350,000101,000,0001395/10/07
86828نوشهرسماء كجورزمینفروش10,00045,000450,000,0001395/10/07
94757رویانشهداآپارتمانفروش86103,000,0001395/10/06
87227ساریامیر مازندرانی کلنگیفروش4203,100,0001,000,000,0001395/10/06
87593ساریسلمان فارسیآپارتمانفروش145375,000,0001395/10/05
85294محمودآبادخشت سرویلافروش285900,000270,000,0001395/10/04
83385کلاردشتجاده رودبارک زمینفروش609492,000300,000,0001395/10/03
83243کلاردشتحسنکیفزمینفروش514450,000230,000,0001395/10/03
83245نوشهرخیابان کمربندی زمینفروش270220,00059,400,0001395/10/03
83503چالوس شهید صفریزمینفروش1,500398,000597,000,0001395/10/03
83193نوشهرسیسنگانویلافروش6002,000,0001,200,000,0001395/10/03
94323عباس آبادعباس آباد به کلاردشتویلافروش240280,000,0001395/10/03
93113قائم شهرتهرانآپارتمانفروش137164,400,000420,000,0001395/10/03
94282سوادکوه تهران شمالزمینفروش11,000109,0001,200,000,0001395/10/02
93684رامسرکتالمزمینفروش650350,000200,000,0001395/09/25
91990آملنورباغفروش65,000130,0008,450,000,0001395/09/09
89137آملآفتاب 70آپارتمانرهن و اجاره90800,0005,000,0001395/09/01
86939آملهرازآپارتمانفروش981,700,000166,600,0001395/09/01
88017آملخ نورمستغلاتفروش3002,000,000960,000,0001395/09/01
88018آمل هراز - آفتاب 64آپارتمانفروش1581,500,000237,000,0001395/09/01
90979نوشهردهکده سبزویلافروش2731,280,000350,000,0001395/08/26
56578سلمانشهرکلارآبادویلافروش2,0003,300,0008,900,000,0001395/08/21
85813نوردانشگاهویلااجاره0600,0001395/08/18
85806نوردانشگاهمغازهرهن و اجاره24300,0001,500,0001395/08/18
17640سلمانشهرشهرک صنعتیکارخانجاتفروش1,2001,200,000,0001395/08/08
72403آملاشكاركلاویلاخرید111991395/07/19
Page top