املاک کلاردشت: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات کلاردشت

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95500کلاردشتطیدره، باران سبززمینفروش14,285120,0001,700,000,0001396/01/06
95333کلاردشتشهید سلطانیویلافروش3001,600,000275,000,0001395/10/20
83385کلاردشتجاده رودبارک زمینفروش609492,000300,000,0001395/10/03
83243کلاردشتحسنکیفزمینفروش514450,000230,000,0001395/10/03
75820کلاردشتحسنکیفزمینفروش752250,000188,000,0001395-03-18
49145کلاردشتپیشنبورویلامعاوضه1,0001,000,0001,000,000,0001394-05-03
49146کلاردشتپیشنبورزمینمعاوضه1,000400,000400,000,0001394-05-03
47591کلاردشترودبارکزمینفروش40075,00030,000,0001394-04-15
40027کلاردشت16 متریزمینفروش250350,00087,500,0001394-02-05
40028کلاردشتمکازمینفروش380350,000133,000,0001394-02-05
36968کلاردشتکلنوزمینفروش10,00010,000100,000,0001393-12-28
32069کلاردشتکلنوزمینفروش1,100150,000165,000,0001393-10-26
25867کلاردشتکلاردشت - کلنو زمینمعاوضه1,100120,000132,000,0001393-08-27
14952کلاردشتخیابان ورزشباغفروش400170,00068,000,0001393-03-07
14841کلاردشتجاده طویدرهزمینفروش1,000225,000225,000,0001393-02-18
13877کلاردشت16متری صداقتویلافروش6841,000,000684,000,0001392-04-02
13862کلاردشتطویدره زمینفروش50080,00040,000,0001392-03-26
13661کلاردشتخیابان شهید شکوهیویلافروش540400,000200,000,0001392-01-17
12903کلاردشتکلاردشتویلافروش550280,000,0001391-06-17
8038کلاردشت حسن کیفزمینمعاوضه75035,00027,000,0001390-09-05
8039کلاردشتامیردشتویلافروش1,000400,000700,000,0001390-09-05
7689کلاردشت حسن کیفزمینفروش1,50035,00052,500,0001390-09-02
2909کلاردشتکلاردشتویلافروش400350,000140,000,0001390-08-05
2910کلاردشتکلاردشتویلامعاوضه400350,000140,000,0001390-08-05
2263کلاردشتنصیری ویلامعاوضه650350,000300,000,0001390-07-29
1260کلاردشت اجابيت ،مدرسزمینفروش675120,00081,000,0001390-07-13
1294کلاردشتحسنکیفزمینفروش10,000140,000140,000,0001390-07-13
60کلاردشتکلاردشتزمینفروش41370,00028,910,0001390-06-02
565کلاردشتاوبجدانویلافروش500370,000185,000,0001390-06-02
567کلاردشتکلاردشتویلافروش250625,00075,000,0001390-06-02
Page top