املاک آمل: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات آمل

مازندرانarrowآمل : 266 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
2045آملدابودشتزمینمعاوضه5,300200,0001,060,000,0001390-07-26
2047آملهراززمینفروش2005,500,0001,100,000,0001390-07-26
2048آملطالقانیکلنگیفروش123450,00055,000,0001390-07-26
2050آملطالب آملیکلنگیفروش1,000700,000700,000,0001390-07-26
2052آملهراز - ک آفتاب 2زمینفروش140650,00091,000,0001390-07-26
2001آملهراز- ک آفتاب 64 آپارتمانفروش96600,00052,800,0001390-07-25
1980آملطالقانی - ک ولیعصرآپارتمانپیش فروش254460,000117,000,0001390-07-25
1981آملهراز - ک آفتاب 33آپارتمانفروش100750,00075,000,0001390-07-25
1982آملهراز - ک آفتاب 45 همکففروش200510,00055,000,0001390-07-25
1986آملاما م رضا تجاریفروش300700,000210,000,0001390-07-25
1987آملهراز - ک آفتاب 64ویلامعاوضه250700,000175,000,0001390-07-25
1989آملهراز آپارتمانفروش2051,500,000307,500,0001390-07-25
1990آملهرازآپارتمانفروش2051,500,000307,500,0001390-07-25
1993آملهراز - ک آفتاب 56آپارتمانفروش142900,000127,800,0001390-07-25
1994آملهرازآپارتمانفروش2051,500,000307,500,0001390-07-25
1996آملبلوار آزادگانآپارتمانپیش فروش165700,000115,500,0001390-07-25
1997آملهراز - ک آفتاب 56 آپارتمانفروش142900,000127,800,0001390-07-25
1998آملهرازآپارتمانفروش1001,500,000150,000,0001390-07-25
2000آملطالب آملی - ک دریای 74ویلامعاوضه145620,000180,000,0001390-07-25
2002آملهراز - ک آفتاب 6 آپارتمانفروش1471,000,000147,000,0001390-07-25
2003آملهراز - ک آفتاب 64 آپارتمانفروش88670,00059,000,0001390-07-25
2005آملهراز - ک آفتاب 74 زمینفروش187270,00050,000,0001390-07-25
1811آمل لاریجان - هارهویلافروش25050,00040,000,0001390-07-24
1515آملهراز - ک آفتاب 36زمینفروش600700,000420,000,0001390-07-18
1517آملجاده آمل به محمودآ بادویلافروش387600,000108,000,0001390-07-18
1195آملابتدای سه راه نورمغازهفروش123,500,00042,000,0001390-07-11
Page top