املاک آمل: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات آمل

مازندرانarrowآمل : 268 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
31043آملکلاکسر- دریای 61مستغلاتفروش8575,000,0001393-10-20
30916آملچلاو - پاشاکلاویلافروش300310,000,0001393-10-16
30917آملچلاو - گنجرجکلاویلافروش300270,000,0001393-10-16
29069آملاشکارکلازمینفروش250125,00031,000,0001393-10-11
29130آملدابو دشتزمینفروش300250,00075,000,0001393-10-11
29257آملاشکار کلازمینفروش25012,50031,000,0001393-10-11
29262آملدابو دشتزمینفروش30072,000,0001393-10-11
30266آملچلاو - گنجرجکلازمینفروش600330,000198,000,0001393-10-10
29233آملآفتاب 43زمینفروش5,00035,000175,000,0001393-10-03
29234آملآمل به چمستانزمینفروش3,00040,000,0001393-10-03
29235آمل گنگرج کلازمینفروش600350,000210,000,0001393-10-03
26009آملدریای 67آپارتمانفروش801,250,000100,000,0001393-09-28
15421آملآمل به محمود آباد ویلافروش200220,000,0001393-09-27
21214آملجاده سرخرودویلافروش250145,000,0001393-09-26
13777آملآفتاب 22آپارتمانپیش فروش1402,200,000280,000,0001393-09-24
12818آملآفتاب 60آپارتمانفروش1502,000,000300,000,0001393-09-21
28022آملامام رضاآپارتمانفروش901,200,000108,000,0001393-09-21
27688آمل آمل به محمودآبادباغفروش7,40043,000318,200,0001393-09-18
14132آملييلاق لهرزمینفروش5,00080,000400,000,0001393-09-17
16497آملآفتاب 33آپارتمانفروش951,600,000152,000,0001393-09-17
19502آملهرازمستغلاتفروش1,200850,00012,000,000,0001393-09-17
21519آملجاده فریدونکنارکارخانجاتفروش760600,000,0001393-09-17
21953آملکلودهزمینفروش252100,00025,000,0001393-09-17
23227آمل فیروزکلازمینفروش1,000150,000150,000,0001393-09-17
23779آملییلاق بلدهویلافروش2,000300,000,0001393-09-17
27216آملمنطقه چلاوزمینفروش820170,000140,000,0001393-09-17
27459آملشهر دابودشتآپارتمانفروش100900,00090,000,0001393-09-16
27482آملخیابان نورویلافروش700205,000,0001393-09-16
26331آملمحمدآبادزمینفروش450350,000157,500,0001393-09-01
26333آمل پلیس راه جدیدزمینفروش337330111,210,0001393-09-01
Page top