املاک گیلان: جستجوی املاک و مسکن استان گیلان

گیلان : 305 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
56870فومنکومه سرزمینفروش12,00025,000300,000,0001394-07-13
53923رشتجاده حسن رودزمینفروش360400,000144,000,0001394-06-16
52008لاهیجانکومچالزمینفروش8,00060,000480,000,0001394-05-29
51847لاهیجانمیدان خزرزمینفروش21625,000,0005,400,000,0001394-05-28
51950آستاراشالیزارویلافروش163190,000,0001394-05-28
12248رشتخمام - خشکبیجار ویلافروش825120,000,0001394-05-25
51694رشتجاده خشکبیجارزمینفروش90064,00055,000,0001394-05-24
49688رضوانشهرسعدیویلافروش1,000320,000,0001394-05-22
47031بندرانزلیبلوار معلمآپارتمانفروش611,800,000110,000,0001394-05-15
49781شفتشفت - جیردهباغفروش23,00080,0001,840,000,0001394-05-07
44406رضوانشهرسعدیباغفروش6,00030,0001394-05-06
49743رضوانشهرفرهنگزمینفروش1,00090,0009,000,0001394-05-06
48847رشتمطهریزمینفروش91315,000,0001,300,000,0001394-04-30
47599رضوانشهرپونلتجاریفروش35,00062,0002,170,000,0001394-04-15
47299لاهیجاندهستان دهکازمینفروش3,000220,000650,000,0001394-04-11
47230رشترحمت آبادزمینفروش12,000100,0001,200,000,0001394-04-10
46767رشتشهرداریمغازهفروش2538,000,000950,000,0001394-04-06
46503رودباررحمت آبادزمینفروش2,000150,000300,000,0001394-04-04
44647لاهیجاندوراه مراددهندهویلافروش1,000200,000200,000,0001394-03-24
44654بندرانزلیبلوار ساحلزمینفروش4,000230,000920,000,0001394-03-19
44234رشتمردخهزمینفروش2,00070,000140,000,0001394-03-16
44236رودسرانتهای چافجیرویلافروش500150,000,0001394-03-16
44155رشت شهيد ابراهيم نژادآپارتمانفروش971,400,000140,000,0001394-03-13
41549لنگرودچمخانهویلافروش2002,200,000308,000,0001394-02-21
41550لنگرودقصاب محلهآپارتمانفروش1401,850,000157,000,0001394-02-21
41551لنگرودجهادآپارتمانفروش1071,800,000192,000,0001394-02-21
40026رشتمنظریهآپارتمانرهن16090,000,0001394-02-20
41433رودسرشهدازمینفروش250188,00047,000,0001394-02-20
41148رشتمیدان گیلویلافروش2071,300,000240,000,0001394-02-18
40961رشترشت - تهرانویلااجاره2,000200,0001394-02-15
Page top