جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 37,199 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
25253تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1066,100,000646,600,0001393-08-24
25254تهرانالهیه - ماهروآپارتمانفروش1948,500,0001,649,000,0001393-08-24
25255تهرانبهارشیرازآپارتمانفروش656,300,000409,500,0001393-08-24
25256تهرانپاسداران - بهستانمستغلاتفروش20021,000,0001393-08-24
25263تهراناقدسیهآپارتمانفروش785,500,000429,000,0001393-08-24
25264تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش907,000,000630,000,0001393-08-24
25265تهرانپونک - شهرک نفتآپارتمانفروش944,600,000432,400,0001393-08-24
25266تهرانپونک - بلوار کمالیآپارتمانفروش734,850,000354,050,0001393-08-24
25267تهرانپونک - پیامبرآپارتمانفروش684,200,000285,000,0001393-08-24
25271تهرانپونک - پیامبرآپارتمانفروش806,500,000520,000,0001393-08-24
25272تهرانپیروزیکلنگیفروش107500,000,0001393-08-24
25273تهرانپیروزی کلنگیفروش405,000,000200,000,0001393-08-24
25274تهرانتجریشآپارتمانفروش12514,000,0001,750,000,0001393-08-24
25275تهرانتجریشکلنگیفروش38612,000,0004,632,000,0001393-08-24
25276تهرانجردن - ناهیدمغازهفروش2127,000,000567,000,0001393-08-24
25278تهرانتوحید - خوشآپارتمانفروش1004,600,000460,000,0001393-08-24
25282تهرانپاسداران - سروستانآپارتمانفروش704,500,000315,000,0001393-08-24
25283تهرانولیعصر - تجریشاداریفروش9040,000,0003,600,000,0001393-08-24
25284تهرانتهران نواداریفروش289,000,000252,000,0001393-08-24
25287تهراندزآشیبکلنگیفروش40030,000,000120,000,000,0001393-08-24
25288تهراندیباجی حنوبیاداریفروش407,500,000300,000,0001393-08-24
25289تهراندولتکلنگیفروش38013,000,0004,550,000,0001393-08-24
25292تهرانسبلانمستغلاتفروش1606,000,0001393-08-24
25296تهرانبهار شمالیمستغلاتفروش16010,500,0001393-08-24
25297تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1548,500,0001,309,000,0001393-08-24
25298تهرانپیامبر غربیآپارتمانفروش865,000,000430,000,0001393-08-24
25299تهرانپونکآپارتمانفروش703,645,000255,000,0001393-08-24
25300تهرانپیروزیکلنگیفروش973,000,000291,000,0001393-08-24
25301تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش906,000,000540,000,0001393-08-24
25302تهرانتهرانپارس - جشنوارهمستغلاتفروش2302,800,0001393-08-24
Page top