جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 34,272 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
18407تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1006,350,000635,000,0001393/06/27
18408تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1056,500,000682,500,0001393/06/27
18409تهرانمرزدارانآپارتمانفروش967,800,000748,800,0001393/06/27
18410تهرانمجیدیه جنوبی آپارتمانفروش1104,500,000495,000,0001393/06/27
18411تهرانکرمان جنوبیآپارتمانفروش504,500,000225,000,0001393/06/27
18412تهرانمجیدیه جنوبی آپارتمانفروش814,400,000356,400,0001393/06/27
18413تهرانگیشاآپارتمانفروش827,000,000574,000,0001393/06/27
18414تهرانگیشاآپارتمانفروش674,750,000318,250,0001393/06/27
18415تهرانگیشاآپارتمانفروش1556,900,0001,069,500,0001393/06/27
18416تهرانگیشاآپارتمانفروش867,200,000619,200,0001393/06/27
18417تهرانگیشاآپارتمانفروش1506,400,000960,000,0001393/06/27
18418تهرانگیشاآپارتمانفروش987,000,000686,000,0001393/06/27
18419تهران ونک - گاندی اداریفروش887,200,000633,600,0001393/06/27
18420تهران کردستان آپارتمانفروش1055,450,000870,000,0001393/06/27
18421تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش785,000,000390,000,0001393/06/27
18422تهرانآریاشهرمغازهفروش1125,000,000280,000,0001393/06/27
18423تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1106,600,000726,000,0001393/06/27
18424تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش655,800,000377,000,0001393/06/27
18425تهرانازگلآپارتمانفروش815,300,000429,300,0001393/06/27
18426تهرانازگلآپارتمانفروش827,500,000615,000,0001393/06/27
18427تهرانازگلآپارتمانفروش1008,000,000800,000,0001393/06/27
18428تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش22012,000,0002,640,000,0001393/06/27
18429تهراناشرفی - تیراژهآپارتمانفروش724,200,000302,400,0001393/06/27
18430تهراناشرفی اصفهانیاداریفروش14510,000,0001,450,000,0001393/06/27
18431تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش675,700,000381,900,0001393/06/27
18432تهراناشرفی - 22 بهمنآپارتمانفروش854,300,000365,500,0001393/06/27
18433تهراناقدسیهآپارتمانفروش1005,600,000560,000,0001393/06/27
18434تهراناقدسیهآپارتمانفروش1057,500,000787,500,0001393/06/27
18435تهراناقدسیهآپارتمانفروش1708,000,0001,360,000,0001393/06/27
18436تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش906,700,000603,000,0001393/06/27
Page top