جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 33,980 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85356تهرانپاسدارانآپارتمانرهن13018,000,0001395/06/28
85352تهرانجردنآپارتمانرهن175250,000,0001395/06/28
85351تهراناختیاریه شمالیآپارتمانرهن و اجاره1303,500,00040,000,0001395/06/28
85366تهرانباغ فردوسآپارتمانرهن و اجاره20010,000,000100,000,0001395/06/28
85364تهرانعاطفی شرقیآپارتمانرهن و اجاره863,500,00040,000,0001395/06/28
85360تهرانبر پاسداراناداریرهن و اجاره706,000,000100,000,0001395/06/28
85359تهرانپاسداراناداریرهن و اجاره1282,850,0008,500,0001395/06/28
85358تهرانبوستان دومآپارتمانرهن200330,000,0001395/06/28
85346تهراناقدسیهآپارتمانرهن و اجاره200کارشناسیکارشناسی1395/06/28
85378تهرانسعادت آباداداریرهن و اجاره15010,000,00050,000,0001395/06/28
85377تهرانسعادت آباداداریرهن65195,000,0001395/06/28
85374تهراندزآشیبآپارتمانرهن و اجاره1735,000,00070,000,0001395/06/28
85372تهرانپارک شریعتیویلارهن150300,000,0001395/06/28
85369تهراندیبجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1502,500,000200,000,0001395/06/28
85355تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره1756,000,00060,000,0001395/06/28
85357تهرانجوانشیرآپارتمانرهن و اجاره2454,500,000200,000,0001395/06/28
85354تهرانآجودانیهآپارتمانرهن247500,000,0001395/06/28
85353تهرانعاطفی شرقیآپارتمانرهن و اجاره1504,000,000100,000,0001395/06/28
85350تهراننوبهارآپارتمانرهن155220,000,0001395/06/28
85345تهرانبلوار اوشانآپارتمانرهن و اجاره90700,00080,000,0001395/06/28
85386تهرانمیدان تیموریآپارتمانرهن و اجاره901,500,00070,000,0001395/06/28
85383تهرانسردار جنگلآپارتمانرهن و اجاره852,000,00035,000,0001395/06/28
85385تهرانستار خانآپارتمانرهن و اجاره1703,000,00025,000,0001395/06/28
85384تهرانسردار شمالیاداریرهن140185,000,0001395/06/28
85382تهرانسردار شمالیآپارتمانرهن7575,000,0001395/06/28
85368تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن143250,000,0001395/06/28
85339تهرانسلیمی جهرمیآپارتمانرهن و اجاره802,000,00030,000,0001395/06/28
85365تهرانستار خانمغازهرهن و اجاره206,000,00070,000,0001395/06/28
85362تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانرهن و اجاره901,200,00025,000,0001395/06/28
85361تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانرهن و اجاره1101,500,00050,000,0001395/06/28
Page top