جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 37,303 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
25866تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش946,000,000564,000,0001393-08-28
25956محمودآبادخیابان امام مغازهفروش4201,200,000,0001393-08-28
25957محمودآبادخیابان امام مغازهفروش4628,260,0001,300,000,0001393-08-28
25960رینهخیابان سد لارزمینفروش437172,00075,000,0001393-08-28
25966محمودآبادخیابان امام آپارتمانفروش1201,300,000156,000,0001393-08-28
26006محمودآبادخیابان امام آپارتمانفروش1091,100,000120,000,0001393-08-28
26007محمودآبادخیابان امام آپارتمانفروش751,100,00082,500,0001393-08-28
26008محمودآبادخیابان امام آپارتمانفروش1371,170,000160,000,0001393-08-28
23510تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش685,800,000394,400,0001393-08-27
24390تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش705,700,000399,000,0001393-08-27
25867کلاردشتکلاردشت - کلنو زمینمعاوضه1,100120,000132,000,0001393-08-27
25824تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش935,300,000492,900,0001393-08-27
25825تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1356,800,000918,000,0001393-08-27
25826تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1105,500,000605,000,0001393-08-27
25827تهرانبرق الستومآپارتمانفروش764,500,000342,000,0001393-08-27
25828تهرانبلوارفردوساداریفروش756,500,000487,500,0001393-08-27
25829تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1004,500,000450,000,0001393-08-27
25830تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش435,000,000210,000,0001393-08-27
25831تهرانباغ فیضآپارتمانفروش853,500,000297,500,0001393-08-27
25832تهرانبرق الستوممغازهفروش19150,000,0001393-08-27
25833تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش875,800,000504,600,0001393-08-27
25834تهرانپاسداران _ هرویمستغلاتفروش858,200,0001393-08-27
25835تهرانپاسداران _ گلستانمغازهفروش15055,000,0008,250,000,0001393-08-27
25836تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش754,400,000330,000,0001393-08-27
25837تهرانامیرآبادشمالیآپارتمانفروش1057,800,000819,000,0001393-08-27
25838تهرانپاسداران _ زمردآپارتمانفروش619,400,000573,400,0001393-08-27
25839تهرانپاسداران _ سروستانآپارتمانفروش1207,500,000900,000,0001393-08-27
25840تهرانسردارجنگلمغازهفروش2730,000,0001393-08-27
25841تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش1369,200,0001,250,000,0001393-08-27
25842تهرانپونک _ بلوارعدلآپارتمانفروش746,000,000444,000,0001393-08-27
Page top